V. LandeskoNFERENZ

der

Gesellschaft der Germanisten Rumäniens

 

 

Proces Verbal (Protokoll)

încheiat în cadrul şedinţei Comitetului Societății Germaniștilor din România

din 16.05.2014, ora 11.00-14.00

 

Domnul prof. dr. George Guțu salută participanții la ședința Comitetului Societății Germaniștilor din România și declară deschisă şedinţa extraordinară din data de 16.05. 2014.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Având în vedere că s-a întrunit cvorumul necesar pentru alegerea noului Comitet al Societății  Germaniștilor din România și a modificării statutului SGR (prezenţi fiind 22, absenţi 4 delegaţi),  s-a trecut la ordinea de zi.

Domnul prof. George Guțu a prezentat activitatea vechiului comitet ilustrând raportul de activitate cu materiale abundente aflate pe site-ul Societății Germaniștilor din România (SGR) www.ggr.ro.

1.      Din trei în trei ani au fost organizate Congresele Germaniștilor din România cu participare internațională, care au fost un real succes. Germaniștii din România au fost numiți cei mai activi reprezentanți ai germanisticii din străinătate.

2.      Din 1992 până în prezent au apărut revistele: ZGR, Transcarpathica și Rumänisches Goethe-Jahrbuch.

3.      SGR a avut oaspeți-invitaţi atât din străinătate cât și din țară.

4.      Bugetul societății este bun. Datorită susținerii DAAD-ului s-au putut organiza diferite activități și au fost finanțate deseori publicațiile SGR.

5.      Domnul prof. Guțu a propus, la sugestia d-nei Crăciun-Fischer, ca 2% din impozitul membrilor să fie redirecționați către SGR (ca organizație non guvernamentală), iar membrii să plătească cotizația care va fi propusă de noul comitet.

6.      A fost prezentată şi dezbătută situaţia financiară a SGR, prin extrasul de cont recent si prin dosare prezente la sediul SGR. Preşedintele atrage atenţia că dosarele nu sunt foarte bine ordonate, lăsând de dorit ca pe viitor să i se acorde acestui aspect mai multă atenţie prin solicitarea şi consilierea unor specialişti pe care SGR nu si-i poate permite permanent. S-a arătat că practic din 2006 s-a renunţat la colectarea de cotizaţii, avându-se în vedere situaţia financiară deplorabilă a cadrelor didactice. D-na Puchianu şi d-na Crăciun-Fischer propun să se reia plata cotizaţiilor, cuantumul acestora urmând să fie stabilit în prima întrunire/teleconferinţă a comitetului director nou ales şi fiind de 150 Ron ron / an / membru.

Se supune la vot eliberarea din funcţii a membrilor vechiului comitet şi descărcarea lor de gestiune, votul fiind unanim în acest sens. Astfel, toți participanții au fost de acord ca vechiul comitet să-și încheie activitatea.

S-a trecut apoi la discutarea propunerilor de modificări ale Statutului SGR, pornind de la cele deja operate sau de la deciziile adoptate la conferinţele anterioare ale SGR.

Domnul prof. dr. Guțu propune pentru o perioadă necesară de ani o conducere formată dintr-un președinte și un președinte executiv, urmând ca aceștia să colaboreze împreună, inclusiv la organizarea celui de al X-lea Congres Internaţional al Germaniştilor din România, găzduit de Filiala Brașov a SGR în anul 2015.

Doamna prof. dr. Crăciun-Fischer a propus în loc de termenul președinte executiv cel de director executiv sau secretar general.

Dl. prof. dr. Guțu a atras atenția că denumirea de președinte impune mai mult respect, nefiind vorba aici de o organizaţie cu caracter lucrativ sau de afaceri.

Doamna Crăciun-Fischer a spus că președintele de onoare poate fi ales oricând în persoana altor oameni, nu neapărat germanişti, dacă s-ar propune acest lucru.

Domnul Guțu a propus să se aleagă un președinte și un președinte executiv, urmând să se discute apoi, dacă va fi cazul, noua formulă de conducere prin modificarea schimbărilor din statut adoptate la prezenta conferinţă pe ţară, ţinând cont şi de experienţa acumulată în pregătirea celui de al X-lea Congres.

Domnul prof. dr. Lăzărescu întreabă care este diferența între Exekutivvorsitzender și Exekutivpräsident. Răspunsul este că noţiunile sunt sinonime.

Doamna conf. univ. dr. Carmen Puchianu a spus că termenul de director executiv presupune cunoștințe de management și este tipic pentru o firmă și nu pentru o organizație non guvernamentală.

Doamna conf. univ. dr. Carmen Puchianu ia cuvântul și declară că activitatea substanțială a domnului prof. dr. Guțu în calitatea sa de Președinte în exercițiu al SGR este unanim apreciată. Dumneaei a subliniat experiența foarte bogată a domnului prof. Guțu în organizarea cu mare succes a Congreselor SGR și în editarea publicațiilor ce apar sub egida SGR. Ea este de părere că provincia nu s-a implicat foarte mult până acum în organizare și că viitorul președinte executiv urmează să aibă o activitate substanțială, motiv pentru care dumneaei și-a depus candidatura și va delega mai mult decât s-a făcut până acum și va colabora cu toate filialele SGR.

Doamna prof. dr. Mariana Lăzărescu este de părere că activitatea președintelui și a președintelui executiv trebuie să continue pe parcursul următorilor ani, atât cât se va considera necesar.

După dezbatere, propunerile de modificare a statutului au fost aprobate în unanimitate.

S-a propus alegerea comisiei de numărare a voturilor şi de validare a acestora, formată din prof. univ. dr. Mariana Lăzărescu şi lect. univ. dr. Mihai Draganovici. Comisia aceasta a fost aprobată în unanimitate.

S-a trecut la alegerea președintelui, a președintelui executiv, a celor doi vicepreședinţi, a membrilor care reprezintă filialele în Comitet, a secretarului SGR și a trezorierului SGR.

Candidaturile înaintate, resp. propunerile făcute de filiale prin delegaţii acestora, prezenţi atât fizic, cât şi prin delegaţii împuterniciţi de colegii lor de filială, sunt:

Președinte: prof. dr. George Guțu

Președinte executiv: conf. dr. Gabriel Horațiu Decuble, conf. dr. Carmen Elisabeth Puchianu,

2 Vicepreședinţi: prof. dr. Roxana Nubert, Prof. dr. Maria Sass, conf. dr. Carmen Elisabeth Puchianu, conf. univ. dr. Lucia Nistor, conf. dr. Gabriel Horațiu Decuble

Trezorier: lect. dr. Raluca Rădulescu

Secretar: conf. dr. Ioana Hermine Fierbințeanu

Membru din filiala Brașov: lect. dr. Delia Cotârlea

Membru din filiala București: prof. dr. Ioana Crăciun Fischer

Membru din filiala Craiova: lect. dr. Emilia Ştefan

Membru din filiala Oradea: lect. dr. Veronica Buciuman

Membru din filiala Cluj: lect. dr. Bianca Bican

Membru din filiala Sibiu: conf. dr. Doris Sava

Membru din filiala Constanța: asist. Dr. Ionela Duduță

Membru din filiala Pitești: lect. dr. Ana Stan

Membru din filiala Suceava: lect. dr. Raluca Dimian

Membru din filiala Timișoara: conf. dr. Gabriela Predoiu

Membru din filiala Iași: lect. dr. Casia Zaharia.

 

Rezultatele votării, comunicate de comisia de numărare a voturilor şi de validare a acestora formată din prof. univ. dr. Mariana Lăzărescu şi lect. univ. dr. Mihai Draganovici, sunt:

Președinte: prof. univ. dr. George Guțu

Președinte executiv: conf. univ. dr. Carmen Elisabeth Puchianu,

Vicepreședinte: prof. univ. dr. Roxana Nubert, conf. univ. dr. Gabriel Horațiu Decuble

Trezorier: lect. univ. dr. Raluca Rădulescu

Secretar: conf. univ. dr. Ioana Hermine Fierbințeanu

Președinte filiala Brașov: lect. univ. dr. Delia Cotârlea

Președinte filiala București: prof. univ. dr. Ioana Crăciun Fischer

Președinte filiala Craiova: lect. univ. dr. Emilia Ştefan

Președinte filiala Oradea: lect. univ. dr. Veronica Buciuman

Președinte filiala Cluj: lect. dr. Bianca Bican

Președinte filiala Sibiu: conf. univ. dr. Doris Sava

Președinte filiala Constanța: asist. univ. dr. Ionela Duduță

Președinte filiala Pitești: prof. germană grad I Ana Stan

Președinte filiala Suceava: lect. univ. dr. Raluca Dimian

Președinte filiala Timișoara: conf. univ. dr. Gabriela Predoiu

Președinte filiala Iași: lect. univ. dr. Casia Zaharia

În încheiere domnul prof. dr. George Guțu a mulțumit tuturor participanților și a promis să depună toate efortrile în sprijinul întăririi prestigiului SGR.

 

A consemnat,

Secretar, conf. dr. Hermine Fierbințeanu                 Bucureşti, 16 mai 2014

 

 


    > George Guţu... Zu Person und Tätigkeit


 

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier