Gesellschaft

der Germanisten  Rumäniens (GGR)

und

Institut für Germanische Sprachen und Literaturen der Universität Bukarest

Prof. Dr. George Guţu

mit dem

ÖSTERREICHISCHEN EHRENKREUZ

FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST

ausgezeichnet

 

Ecouri în presă / Pressespiegel u

 

F e s t a k t

in der Österreichischen Botschaft in Bukarest

am 15. März 2012

 

u Ansprache von Dr. Michael Schwarzinger (D)

u Alocuţiune de dr. Michael Schwarzinger (RO)

u Laudatio von Mariana Lăzărescu (D)

u Laudatio de Mariana Lăzărescu (RO)

u Ansprache von George Guţu (D)

u Alocuţiune de George Guţu (RO)

 

Ansprache des Boschafters der Republik Österreich in Rumänien, Dr. Michael Schwarzinger

Der Herr Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Ihnen, sehr geehrter Herr Universitätsprofessor Dr, George Guţu das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst verliehen. Diese staatliche Auszeichnung verleiht der Präsident für außerordentliche Leistungen in der Wissenschaft oder in der Kunst.

Begründet wird die Ehrung mit Prof. Guţus Verdiensten um die Förderung der österreichischen Kultur und Literatur.

Den Vorschlag zur Dekorierung hat in Ihrem Falle die Bundesministerin für Unterricht unterbreitet.

Es ist mir eine große Ehre, dass ich Ihnen heute diesen Orden überreichen darf.

Leider mussten wir wegen des ungewöhnlich heftigen Winters die Übergabe hier an der Botschaft auf den heutigen Tag verschieben. Und pünktlich zum 15. März – zu den Iden des März, wie die alten Lateiner sagen würden – ist nun der Frühling in Bukarest richtig durchgebrochen.

Das ändert nichts an der am 7. Dezember 2011 erfolgten Verleihung durch den Herrn Bundespräsidenten.

Lieber Prof. Guţu, Sie haben unlängst einen rumänischen Orden im Ausland – in Berlin – überreicht bekommen, jetzt nehmen Sie das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst eben in Ihrer Heimat entgegen. So gleicht sich im Leben manches aus. Zumindest in geografischer Hinsicht.

Zeitlich gesehen ist nun eben die heutige Zeremonie nahe an Ihren morgigen Geburtstag herangerückt.

Es ist besonders angenehm, wenn man einen Orden an einen berühmten Menschen überreichen darf, weil dann dessen Lebensweg dem Publikum schon bekannt ist.

Ich möchte aber noch hervorheben, dass Sie in Leipzig Ihr Germanistikstudium als Jahrgangsbester absolviert haben und das Doktorat mit dem Prädikat „Magna cum laude“ erworben haben. Übrigens war Leipzig auch für Goethe eine wichtige Lebensstation – sowohl die Uni als auch Auerbachs Keller. Goethe hat in Leipzig übrigens kein Doktorat geschafft.

Sie haben dann eine brillante akademische Karriere absolviert, vor allem nach dem Fall des Kommunismus. Sie sind bis zum Vorjahr der Germanistik als Leiter vorgestanden.

Schon 1990 haben Sie die Gründung der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens in Fortsetzung der Tradition der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen angestoßen. Kurze Zeit später folgte die Gründung der „Zeitschrift der Germanisten Rumäniens“.

Im Mai 1994 war ich übrigens beim Kongress der Germanisten Rumäniens in Neptun zufällig mit dabei.

1998 wurden Sie Gründungspräsident der Goethe-Gesellschaft in Rumänien.

Unter anderem arbeiteten Sie verdienstvoll an internationalen wissenschaftlichen Einrichtungen mit: der Österreichischen Gesellschaft für Germanistik, im Institut zur Erforschung und Förderung österreichischer und Internationaler Prozesse (INST) Wien, in der Rainer-Maria-Rilke-Gesellschaft, der Elias-Canetti-Gesellschaft, der Erika-Mitterer-Gesellschaft.

Sie haben zusätzlich zu Ihrer großartigen Karriere als Forscher und Lehrer sozusagen nach dem Kommunismus auch die Germanistik in Rumänien auf die Füße gestellt. Die deutsche Sprache und Literatur ist für Rumänien von unschätzbarer Bedeutung. Deutsch ist in diesem Lande wichtig als Muttersprache und als Fremdsprache. Deutsch ist auch die Sprache namhafter rumänischer Intellektueller, von Künstlerinnen und Künstlern.

Für Österreich ist die Pflege der deutschen Sprache in Rumänien ein großes Anliegen.

Der Orden, mit dem ich hoffentlich jetzt gleich das gute Anzugsjakett nicht beschädige, drückt also sowohl Anerkennung als auch den Dank der Republik Österreich aus.

Bleiben Sie meinem Lande weiterhin so freundlich gewogen.

Meine Frau Rosemaria und ich gratulieren Ihnen herzlich, und wir werden damit heute Abend wohl nicht allein sein.

Alocuţiunea ambasadorului Republicii Austria în România, dr. Michael Schwarzinger

Domnul Preşedinte Federal Dr. Heinz Fischer v-a decernat, domnule profesor universitar George Guţu, Crucea de Onoare Austriacă pentru Ştiinţă şi Artă. Această distincţie de stat este decernată de către Preşedinte pentru realizări excepţionale în domeniul ştiinţei sau al artei.

Distincţia este justificată prin meritele prof. Guţu în promovarea culturii şi literaturii austriece.

Propunerea pentru decorare a fost făcută, în cazul Dv., de către doamna Ministru Federal al Educaţiei.

Pentru mine este o mare onoare să am privilegiul de a vă înmâna astăzi acest ordin.

Din păcate, din cauza unei ierni neobişnuit de grele am fost nevoiţi să amânăm data înmânării ordinului aici, la ambasadă, până în ziua de astăzi.  Şi exact la 15 martie – în preajma idelor, cum le-ar numi vechii antici – primăvara s-a impus deja în Bucureşti.

Aceasta nu schimbă cu nimic faptul că la 7 decembrie 2011 domnul Preşedinte Federal v-a decernat această distincţie.

Dragă d-le prof. Guţu, nu de mult aţi primit un alt ordin, românesc, în străinătate, la Berlin, iar acum primiţi Crucea de Onoare Austriacă pentru Ştiinţă şi Artă chiar în patria Dv. Astfel se echilibrează uneori anumite lucruri. Cel puţin din punct de vedere geografic.

Ca perioadă, ceremonia de astăzi se învecinează cu ziua Dv. de naştere de mâine.

Este deosebit de plăcut să-i poţi înmâna unui om vestit un ordin, pentru că într-un astfel de caz evoluţia acestuia îi este deja cunoscută publicului.

Aş vrea totuşi să mai scot în evidenţă şi faptul că aţi absolvit studiile superioare de germanistică la Leipzig pe un loc de frunte şi că aţi obţinut tot acolo titlul de doctor în filologie cu calificativul „Magna cum laude“. De altfel, Leipzig a fost şi pentru Goethe o etapă importantă a vieţii sale – atât universitatea cât şi Pivniţa lui Auerbach. Goethe însă nu a reuşit să-şi obţină şi doctoratul le Leipzig.

Apoi aţi urmat o carieră academică strălucită, mai ales după căderea comunismului. Până anul trecut aţi fost şi şeful Catedrei de Germanistică.

Încă din 1990 aţi întemeiat Societatea Germaniştilor din Roimânia, ca o continuare a tradiţiilor din perioada interbelică. La scurt timp după aceea a urmat întemeierea publicaţiei „Zeitschrift der Germanisten Rumäniens“.

În mai 1994 am participat, de altfel, întâmplător, la Congresul Germaniştilor de la Neptun.

În 1998 aţi devenit şi preşedintele fondator al Societăţii Goethe din România.

Printre altele aţi colaborat în mod activ, meritoriu, cu o serie de instituţii ştiinţifice internaţionale: Societatea Austriacă pentru Germanistică, Institutul pentru Promovarea şi Cercetarea Proceselor Literare Austriece şi Internaţionale (INST) de la Viena, Societatea Rainer Martia Rilke, Societatea Elias Canetti, Societatea Erika Mitterer.

Pe lângă splendida Dv. carieră în calitate de cercetător şi dascăl, aţi revigorat după căderea comunismului şi germanistica din România. Limba şi literatura germană prezintă o inestimabilă importanţă pentru România. Germana este importantă în această ţară atât ca limbă maternă, cât şi ca limbă modernă. Totodată germana este şi limba unor intelectuali români, a unor artişti şi artiste de renume.

Pentru Austria, promovarea limbii germane în România este o sarcină importantă.

Ordinul cu care sper să nu vă produc pagube costumului Dv. exprimă aşadar atât recunoaşterea cât şi gratitudinea Republicii Austria.

Sperăm că-i veţi acorda Ţării Mele şi în continuare amabila Dv. atenţie.

Soţia mea Rosemaria şi cu mine vă felicităm în mod cordial, fiind siguri că nu vom fi singurii care vor face acest lucru în această seară.

L a u d a t i o (I)

de prof. dr. Mariana Lăzărescu (Bucureşti)

La propunerea Ministrului Federal al Învăţământului, Artei şi Culturii din Austria, la 7 decembrie 2011, Preşedintele Federal al Austriei a semnat decretul pentru decernarea distincţiei Crucea Austriacă de Onoare pentru Ştiinţă şi Artăd-lui prof. univ. dr. George Guţu de la Departamentul de Limbi şi Literaturi Germanice al Universităţii din Bucureşti, distincţie ce urmează să-i fie înmânată în acest frumos cadru festiv.

Prin această distincţie se recunoaşte contribuţia continuă, de decenii, a prof. George Guţu pentru studierea şi promovarea culturii, literaturii şi civilizaţiei austriece atât în domeniul educaţional cât şi în cel al cercetării ştiinţifice, pentru angajamentul său continuu şi eficient în favoarea predării limbii germane în România.

Cu permisiunea dvs. voi schiţa câteva momente însemnate în parcursul profesional al laureatului nostru.

Prof. George Guţu s-a născut pe 16 martie 1944 în oraşul dunărean Galaţi, unde a urmat Liceul „Mihail Kogălniceanu” şi a învăţat limba germană ca limbă străină, fapt care s-a dovedit a fi decisiv pentru viaţa şi cariera sa. În perioada 1964-1969 a obţinut o bursă de studii în Germania, unde a absolvit cu succes studiul germanisticii şi istoriei culturii la Universitatea din Leipzig.

Încă din perioada studiilor sale doctorale, soldate cu obţinerea titlului de doctor philosophiae al Universităţii din Leipzig, echivalat în România cu titlul de doctor în filologie, cercetările prof. Guţu au vizat minunatul spaţiu de multilingvism şi interculturalitate al Bucovinei, punând în evidenţă mecanismul interferenţelor culturale şi literare atât din perioada apartenenţei Bucovinei la spaţiul cultural al Imperiului Habsburgic, cât şi din perioada interbelică. Pentru studiul său dedicat vieţii şi operei lui Paul Celan, contextului complex şi fertil al Bucovinei, conturat în studiul său fundamental „Die rumänische Koordinate der Lrik Paul Celans” (Coordonata românească a poeziei lui Paul Celan, Leipzig 1977), el a folosit documente inedite aflate în arhiva Muzeului Literaturii Române (MLR).

Prof. Guţu şi-a început cariera academică în anii 70 ca asistent universitar la Facultatea de Limbi Germanice din Bucureşti, unde a fost promovat profesor titular în 1993. Din 1998 până în 2011 a fost şeful Catedrei de Limbi şi Literaturi Germanice a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti.

Prof. Guţu a elaborat în cariera sa de cercetător studii de referinţă cu privire la generaţia de poeţi de expresie germană din Bucovina (Rose Ausländer, David Goldfeld, Alfred Kittner, Alfred Margul-Sperber, Moses Rosenkranz, Immanuel Weissglass etc.), precum şi la o serie de ziare şi reviste de răsunet din aceeaşi perioadă, marcată puternic de prezenţa fertilă a limbii germane şi a tradiţiei culturii austriece. A cercetat şi a scos la iveală numeroase documente aflate în Arhiva Alfred Margul-Sperber de la MLR, punându-le la îndemâna cercetătorilor.

De un răsunet deosebit s-a bucurat ediţia legendarei antologii a poeziei evreieşti de expresie germană din Bucovina „Die Buche”, realizată printr-un proiect comun cu profesorii Peter Motzan şi Stefan Sienerth de la Institutul pentru Cultura şi Istoria Germanilor din Europa de Sud-Est (IKGS) al Universităţii Ludwig Maximilian din München şi întâmpinată în cercuri de specialitate cu o unanimă recunoaştere.

Ca o deplină reuşită a fost elogiată ediţia dedicată corespondenţei filozofului român Emil Cioran cu politicianul şi omul de cultură austriac Wolfgang Kraus. Numeroasele cronici din România şi Germania au subliniat surpriza provocată de acest volum, în care prof. Guţu publica documentele descoperite de el în Arhiva Literară a Bibliotecii Naţionale Austriece de la Viena.

O altă operă, de data aceasta monumentală, în două volume, cu un total de ca. 1.800 de pagini, a fost tradusă de prof. Guţu în limba română, şi anume Jurnalul arhiepiscopului romano-catolic de Bucureşti Raymund Netzhammer: „Episcop în România. Într-o epocă a conflictelor naţionale şi religioase”, Editura Academiei, Bucureşti 2005. Jurnalul este un document valoros privind epoca frământată dintre anii 1905-1924, punând în lumină şi dinamica relaţiilor dintre Austro-Ungaria şi România. Contextul întrepătrunderii cu cultura şi statalitatea austriacă este reflectat şi în ampla lucrare de 730 pagini în 2 volume a aceluiaşi arhiepiscop, tradusă în româneşte de profesorul Guţu şi apărută la Editura Humanitas în 2010 sub titlul „Din România. Incursiuni prin această ţară şi istoria ei“.

Un ecou larg au trezit o serie de expoziţii realizate de prof. Guţu: cea dedicată poetei bucovinene Rose Ausländer (2002) şi organizată împreună cu Institutul Goethe şi Muzeul Literaturii Române din Bucureşti şi Fundaţia „Rose Ausländer” din Düsseldorf, precum şi amplele expoziţii vernisate în 2009 şi 2010 şi dedicate fondului de documente din arhiva Alfred Margu-Sperber a MLR, manuscrisele lui Paul Celan (poeme, scrisori etc.) ocupând un loc aparte. Din aceste expoziţii a rezultat un CD documentar care va fi difuzat, pe baza comenzii Ministerului Afacerilor Externe al Austriei, la toate „Bibliotecile Austria” din peste 50 de ţări ale lumii.

În calitatea sa de şef de catedră, prof. Guţu a restructurat „Biblioteca Austria”, aşezând-o pe o bază contractuală nouă. Biblioteca fiinţează din 1992 în localul din Str. Pitar Moş şi deţine deja peste 5.500 de volume, donate anual de partea austriacă. Ea este condusă din punct de vedere ştiinţific de către prof. Guţu si din punct de vedere organizatoric de prof. dr. Mariana Lăzărescu. Biblioteca desfăşoară activităţi culturale specifice, menite să promoveze literatura şi cultura austriacă în România şi întreţinând legături strânse cu „Societatea Austriacă pentru Literatură”, înfiinţată de Wolfgang Kraus, cel care a iniţiat şi crearea unei reţele internaţionale de astfel de biblioteci.

În calitatea sa de preşedinte al Societăţii Germaniştilor din România, începând cu 1994 prof. Guţu a organizat la un interval de 3 ani congresele internaţionale ale germaniştilor care au avut loc la Neptun, Sinaia, Iaşi, Sibiu, Timişoara, Cluj-Napoca şi la care au participat pe lângă cercetători, cadre didactice, studenţi, scriitori şi artişti din Europa, Asia, Africa şi SUA şi mulţi invitaţi din Austria. Anul acesta, al 9-lea congres al germaniştilor va avea loc la Bucureşti. Din iniţiativa prof. Guţu, Universitatea din Bucureşti a decernat titlul de doctor honoris causa renumitului profesor universitar Wendelin Schmidt-Dengler de la Universitatea din Viena, mare prieten al României şi promotor al tinerilor cercetători români.

Din punct de vedere didactic, prof. Guţu a promovat toate formele de colaborare în domeniul predării limbii germane ca limbă modernă şi ca limbă de predare la toate nivelele sistemului de învăţământ din România, activitate sprijinită cu fervoare de statul austriac.

Dincolo de activitatea de predare şi cercetare, prof. Guţu este din 1998 şi preşedintele Societăţii Goethe din România, fondatorul seriei de carte Contribuţii de Germanistică ale S.G.R. şi din 2002 editorul revistei Transcarpathica. Anuarul român de germanistică. Calitatea de membru în societăţi româneşti şi internaţionale este dovada recunoaşterii sale pe plan intern şi internaţional.

În lumina acestor multiple aspecte ale contribuţiei personale şi instituţionale a prof. George Guţu la promovarea şi consolidarea relaţiilor bilaterale dintre România şi Austria, decernarea înaltei distincţii a Republicii Austria reprezintă o onorantă şi binemeritată recunoaştere, care încurajează pe germaniştii din România să privească încrezători spre viitorul acestei discipline în ţara noastră şi să continue realizările exemplare ale laureatului. Căci dl. prof. Guţu a fost de-a lungul anilor nu numai un promotor al germanisticii, el a contribuit cu succes la formarea a numeroşi studenţi şi la îndrumarea ştiinţifică a multor cadre didactice şi doctoranzi. În acest sens, munca sa, pentru a-l parafraza pe înţeleptul misionar Abbas Effendi (1844-1921) se asemănă cu cea a unui grădinar, care îngrijeşte diferite plante. Există plante cărora le place mult raza soarelui strălucitor, plante cărora le place mai degrabă umbra răcoroasă, plante care se simt bine la malul apei, altele pe vârful unui munte pleşuv. Unele plante se dezvoltă bine în pământul nisipos, altele în sol argilos. Fiecare plantă trebuie însă să se bucure de îngrijirea cuvenită, altminteri nu va ajunge să se desăvârşească.

Va rog să-mi permiteţi în încheiere să-l felicit pe dl. prof. George Guţu în numele meu şi al tuturor celor de faţă şi să-i urez un călduros „Vivat, crescat, floreat!”

L a u d a t i o (II)

von Prof. Dr. Mariana Lăzărescu (Bukarest)

Anlass für meine heutige Laudatio ist die Verleihung des österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst an den Univ.-Prof. und Literaturwissenschaftler George Guţu. Durch diese Auszeichnung, die am 7. Dez. 2011 vom Bundespräsidenten der Republik Österreich auf Antrag des Ministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur urkundlich verliehen wurde und heute in einem feierlichen Rahmen dem Laureaten überreicht wird, soll der unermüdliche Einsatz, der über Jahrzehnte hindurch geleistete Beitrag von Prof. Guţu zur Erforschung und Förderung der österreichischen Kultur, Literatur und Landeskunde sowohl auf erzieherischem als auch auf wissenschaftlichem Niveau, sein kontinuierliches, effizientes, hartnäckiges Engagement im Hinblick auf die Unterstützung des Deutschunterrichts in Rumänien anerkannt und gewürdigt werden.

Erlauben Sie mir, Ihnen im Folgenden einige markante Stationen im Werdegang des Geehrten zu umreißen.

Prof. George Guţu ist am 16. März 1944 in der Donaustadt Galaţi geboren, wo er das „Mihail Kogălniceanu“-Gymnasium besuchte und Deutsch als Fremdsprache lernte. Das erwies sich für sein Leben und seine Karriere als maßgebend. In der Zeitspanne 1964-1969 bewarb er sich um ein Auslandsstipendium, ging nach Deutschland und absolvierte erfolgreich das Studium der Germanistik und Kulturwissenschaften an der Universität Leipzig. 1977 erlangte er die Doktorwürde der Universität Leipzig, wo er mit einer Arbeit über Paul Celan promovierte. Prof. Guţu befasste sich seither ununterbrochen mit dem mehrsprachigen und interkulturellen Raum der Bukowina, erforschte die Mechanismen der kulturellen und literarischen Interferenzen sowohl während der Zugehörigkeit zum Habsburgischen Reich als auch während der Zwischenkriegszeit. Für seine Doktorarbeit Die rumänische Koordinate der Lyrik Paul Celans, die er dem Leben und Werk dieses Dichters widmete und in der er den komplexen fruchtbaren Kontext der Bukowina wissenschaftlich verwertete, sichtete er einmalige Dokumente im Archiv des Bukarester Museums für Rumänische Literatur.

Prof. Guţu begann seine akademische Laufbahn in den 70er Jahren als Assistent an der Bukarester Germanistikfakultät, wo er 1993 zum ordentlichen Professor befördert wurde. Von 1998 bis 2011 war er Leiter des Germanistiklehrstuhls. Sein wissenschaftliches Interesse galt vorwiegend den deutsch schreibenden Dichtern aus der Bukowina wie z.B. Rose Ausländer, David Goldfeld, Alfred Kittner, Alfred Margul-Sperber, Moses Rosenkranz, Immanuel Weissglass u.a., über die er zahl- und umfangreiche Studien und Aufsätze schrieb. Er beschäftigte sich zugleich mit einer Reihe von bedeutenden Zeitungen und Zeitschriften aus derselben Zeit, die von den Einflüssen der deutschen Sprache sowie von österreichischen Kulturtraditionen geprägt waren. So entdeckte er zahlreiche Dokumente im Alfred-Margul-Sperber-Archiv, die er der Fachwelt zur Verfügung stellte. Zusammen mit den Honorarprofessoren Dr. Stefan Sienerth und Dr. Peter Motzan vom Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München brachte er Die Buche, jene legendäre Anthologie der jüdischen Dichtung deutscher Sprache aus der Bukowina heraus, die sich eines großen Erfolgs und einer hohen Anerkennung in den Fachkreisen erfreute.

Die aus dem Deutschen übertragenen Briefe des rumänischen Philosophen Emil Cioran an den österreichischen Kulturpolitiker Wolfgang Kraus aus der Zeitspanne 1971-1990, eine von Prof. Guţu besorgte und mit Anmerkungen versehene Ausgabe, erschienen 2009 im Humanitas Verlag Bukarest, wurde ebenfalls mit Erfolg aufgenommen. Rezensionen und Kritiken in Rumänien und Deutschland heben die Bedeutung dieses Bandes hervor, in dem Prof. Guţu Dokumente veröffentlicht, die er im Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien entdeckte.

Prof. Guţus beeindruckende Tätigkeit als Übersetzer ist vor allem in den beiden Bänden ersichtlich, die ca. 1800 Seiten umfassen. Es handelt sich um das Tagebuch des römisch-katholischen Bischofs Raymund Netzhammer, erschienen im Verlag der Rumänischen Akademie, Bukarest 2005, ein wertvolles Dokument über die ereignisreiche Zeitspanne von 1905 bis 1924, das die Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und Rumänien beleuchtet. Der Kontext der Verflechtung zwischen der Kultur und dem österreichischen Staat spiegelt sich auch in der umfangreichen Studie von Netzhammer Aus Rumänien. Streifzüge durch das Land und seine Geschichte wider, die von Prof. Guţu ins Rumänische übersetzt wurde und 2010 im Humanitas Verlag erschien.

Prof. Guţu hat sich mehrmals als Initiator und Organisator einer Reihe von Ausstellungen hervorgetan. So organisierte er beispielsweise 2002 zusammen mit dem Goethe-Institut in Bukarest, der Stiftung „Rose Ausländer” in Düsseldorf und dem Rumänischen Literaturmuseum eine Ausstellung über die aus der Bukowina stammende Dichterin Rose Ausländer, 2009 und 2010 weitere Ausstellungen mit Dokumenten aus dem Alfred-Margul-Sperber-Archiv des Rumänischen Literaturmuseums, wobei die Manuskripte von Paul Celan, Dichtungen und Briefe, einen Sonderplatz einnehmen. Als Folge dieser Ausstellungen entstand eine dokumentarische CD, die aufgrund der Bestellung durch das Österreichische Bundesministerium für Äußere und Innere Angelegenheiten in allen Österreich-Bibliotheken in über 50 Ländern der Welt vorhanden sein wird.

In seiner Eigenschaft als Lehrstuhlleiter hat Prof. Guţu für die Österreich Bibliothek eine neue Vertragsbasis geschaffen. Die Bibliothek, die 1992 gegründet wurde, hat ihren Sitz im Gebäude der Fakultät für Fremdsprachen in der Pitar Moş-Straße und einen Bestand von über 5.500 Bänden, die größtenteils Schenkungen aus Österreich sind. Der wissenschaftliche Betreuer der Bibliothek ist Prof. George Guţu, die Leiterin Prof. Dr. Mariana Lăzărescu. Die Bibliothek, die spezifische kulturelle Tätigkeiten organisiert, setzt sich zum Ziel die Förderung der österreichischen Literatur, Landeskunde und Kultur und pflegt enge Beziehungen zur Österreichischen Gesellschaft für Literatur, die von Wolfgang Kraus ins Leben gerufen wurde, dem die Gründung des internationalen Bibliotheksnetzes zu verdanken ist.

Ebenfalls in seiner Eigenschaft als Lehrstuhlleiter nahm er die germanistische Tradition der Kongresse aus der Zeit zwischen den Weltkriegen wieder auf und veranstaltete seit 1994 alle 3 Jahre die Germanistenkongresse in Neptun, Sinaia, Jassy, Hermannstadt, Temeswar, Klausenburg, an denen Germanisten, Kulturwissenschaftler, Schriftsteller aus europäischen Ländern, aus Asien, Afrika und den USA teilnahmen. In diesem Jahr findet der Germanistenkongress in Bukarest zum 9. Mal statt.

Auf allen internationalen Germanistenkongressen wurden zahlreiche Forscher, Lehrkräfte, Studierende, Schreibende und Künstler aus Österreich eingeladen. Sie alle arbeiteten eng mit der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens zusammen. Auf Prof. Guţus Initiative hin erhielt Prof. Dr. Wendelin Schmidt-Dengler, ein großer Freund von Rumänien und ein Förderer der jungen rumänischen Wissenschaftler, den doctor honoris causa-Titel der Universität Bukarest.

Aus didaktischer Perspektive hat Prof. Guţu die Zusammenarbeit im Bereich des Deutschunterrichts in Rumänien gefördert. Über die Lehr- und Publikationstätigkeit hinaus ist Prof. Guţu seit 1998 der Präsident der Goethe-Gesellschaft in Rumänien, der Gründer der Buchreihe GGR-Beiträge zur Germanistik und seit 2002 der Herausgeber der Transcarpathica. Germanistisches Jahrbuch Rumänien. Die Mitgliedschaft in rumänischen und internationalen Gesellschaften zeugt von der Anerkennung, die Prof. Guţu seit Jahren widerfährt.

In Anbetracht des vielseitigen persönlichen und institutionellen Beitrags von Prof. Guţu zur Förderung und Festigung der bilateralen Beziehungen zwischen Rumänien und Österreich stellt die hohe Auszeichnung der Republik Österreich eine ehrenvolle und wohl verdiente Anerkennung dar, die die Germanistinnen und Germanisten aus Rumänien ermutigt, vertrauensvoll an die Zukunft ihres Faches hierzulande zu denken und die vorbildlichen Leistungen des Laureaten weiterzuführen. Denn Prof. Guţu hat sich im Laufe der Jahre nicht nur für das Fach der Germanistik eingesetzt, sondern auch die Ausbildung zahlreicher Studierenden und die Betreuung vieler Doktorandinnen und Doktoranden erfolgreich abgeschlossen. Seine Arbeit gleicht somit, um den arabischen Schriftgelehrten und Missionar Abbas Effendi (1844-1921) zu paraphrasieren, der Arbeit eines Gärtners, der verschiedene Pflanzen pflegt. Eine Pflanze liebt den strahlenden Sonnenschein, die andere den kühlen Schatten; die eine liebt das Bachufer, die andere die dürre Bergspitze. Die eine gedeiht am besten auf sandigem Boden, die andere im fetten Lehm. Jede muss die ihrer Art angemessene Pflege haben, anderenfalls bleibt ihre Vollendung unbefriedigend.

Erlauben Sie mir, in meinem und im Namen aller hier Anwesenden Prof. George Guţu zu gratulieren und ein herzliches „Vivat, crescat, floreat“ zu wünschen!

George Guţu:

Ansprache bei der Entgegennahme

Eure Exzellenz, sehr geehrter Herr Botschafter der Republik Österreich in Rumänien Dr. Michael Schwarzinger,

sehr geehrte Frau Botschafter,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

meine Damen und Herren,

 

es ist mir ein inneres Bedürfnis, dem Bundespräsidenten der Republik Österreich, seiner Exzellenz Dr. Heinz Fischer, für die Verleihung des „Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst“ auf das herzlichste zu danken. Dank gebührt auch der Frau Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur, Dr. Claudia Schmied, für den vor ihr dem Bundespräsidenten eingereichten Vorschlag zu der mich ehrenden Auszeichnung. Dank gebührt selbstverständlich den Gastgebern der heutigen Festveranstaltung, Herrn Botschafter Dr. Michael Schwarzinger und seiner ehrenwerten Gattin.

Die mir erwiesene Ehre teile ich mit all meinen Fachkolleginnen und Kollegen in Bukarest und im ganzen Land, denn mein bescheidener Beitrag zur Förderung der österreichischen Kultur  und Literatur sowie der deutschen Sprache in Rumänien wäre ohne sie nicht möglich gewesen. Allein in diesem Sinne nehme ich die Auszeichnung entgegen und freue mich über sie als über einen Erfolg der gesamten rumänischen Germanistik.

In seinem viel beachteten und international bekannt gewordenen Buch über die „Donau“, das den Untertitel „Biographie eines Flusses“ trägt, erwähnt der Triestiner Germanist und Kulturwissenschaftler Claudio Magris die immer größer werdende Breite des Flusses, der sich über so viele unterschiedliche und dennoch miteinander verbundene Kulturlandschaften hindurchschlängelt. Und dort, an der Unteren Donau, wo der Fluss Anstalten trifft, über den unübersichtlichen Knäuel von Kanälen und üppigen Vegetationsarten in den Pontus Euxinus, ins „freundliche“ (gr. „euxeinos“) Meer zu münden, dort also, nachdem der Fluss Erinnerungen am Tropaeum Traiani weckte sowie am Exilort des Publius Ovidius Naso vorbei gen Norden zog, um sich ostwärts zu wenden und die unüberschaubaren Überschwemmungsgebiete heimzusuchen, in dieser Region also werden von Magris auch die Städte Brăila und Galaţi erwähnt. Hier beginne die Donau „sich zu verbreitern, sich auszugießen wie der Wein aus einem zerbrochenen Krug“… „Diese Anzeichen des bevorstehenden Endes sind dennoch voller Ruhe und Majestät und reich an fruchtbarer Vitalität. In der Baltă verschmilzt die Donau mit den Wiesen zu einem großen, unentwirrbaren Wasserdschungel; dichtstehende Bäume neigen sich über den Fluss und bilden Wassergrotten, tiefe und unstete Behausungen, dunkelgrün und tiefblau wie die Nacht, so dass es unmöglich ist, Land, Wasser und Himmel zu unterscheiden; die Vegetation überdeckt alles, rankt und windet sich überall empor, passt sich überall an, wuchert in aller Üppigkeit; ein Spiel mit lauter Spiegeln, die sich wechselseitig ihre Reflexe zuwerfen.“

Dieses Bild der Donau kurz vor ihrem Ende, vor ihrer Mündung, vor ihrer Verwandlung vo einem Fluss in das schier Unendliche und Uferlose, dieser unentwirrbare und dennoch einzig und allein nur so mögliche Knäuel von Überschneidungen, Kohabitationen und asymmetrischen Symbiosen, von Interferenzen und gegenseitigen Bedingtheiten ist ein genaues Bild der interkulturellen und mehrsprachigen Beschaffenheit jener Kulturlandschaft, die die Donau von ihrem Quell im Schwarzwald bis zum Schwarzmeer durchzieht und bespiegelt.

Hinzu kommt bei Magris noch ein magischer Hinweis, auch wenn er mit seiner eigenartigen flussbiografischen Erzählung dem Ende zustrebt, so dass hier der Ausgangspunkt gegeben wäre für eine weitere flussbiografische Schilderung: Denn jeder Nebenfluss der Donau ergäbe eine ebenso dichte Erzählung wie die Donau selbst. Allein ist der von Magris nun erwähnte Nebenfluss einer, zu dem die Dichterin Rose Ausländer gedanklich immer wieder zurückkehrte. Der Nebenfluss ist auch sagenumwoben und heißt: der Prut. Und der ist eng verbunden mit dem bukowinischen Mythos und mit der Klein-Wien genannten Haupt-Stadt Czernowitz. In dieser interkulturell und mehrsprachig geprägten Landschaft lebten zusammen Rumänen, Ukrainer, Deutsche, Juden, Zigeuner, Russen, Polen und Ungarn. Die Hauptstadt Czernowitz war – wie sich Rose Ausländer erinnerte, „eine buntschichtige Stadt, in der sich das germanische mit dem slawischen, lateinischen und jüdischen Kulturgut durchdrang.“ Eine noch zu schreibende Biografie des Prut würde mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit der Schilderung von Claudio Magris weder im Umfang noch in der kulturellen und lebensphilosophischen Vielfalt um keinen Deut nachstehen.

 

Meine Damen und Herren,

Sie werden fragen, was dies alles mit mir zu tun habe. Ja, das alles hat insofern mit mir zu tun, als ich in Galaţi an der Unteren Donau geboren wurde und in der multi- und interkulturellen, vielsprachigen Landschaft der einzigen Übersee-Hafenstadt dieses Flusses aufwuchs, in der Rumänen, Griechen, Juden, Russen und Lipowaner, Zigeuner, Italiener und Ukrainer zusammenlebten. Die Faszination der deutschen Sprache kam bei mir im Gymnasium hinzu und sollte mich seitdem nicht mehr loslassen. Das Studium begann ich in Bukarest und setzte es intensiv fort in Leipzig, wo auch Goethe studierte und als „mein Klein-Paris“ bezeichnete hatte. Dort fühlte ich mich heimisch, erschien doch dort im 18. Jahrhundert „Fama Lipskăi“, die erste rumänische Zeitung. Wesentliche Impulse verlieh mir die – damals – größte Bibliothek Deutschlands, die Deutsche Bücherei. Alles kam meinem Werdegang zugute und stärkte die interkulturelle Ader. Hier entdeckte ich die rumäniendeutsche Literatur, die Bukowinische Kulturlandschaft mit ihrem deutschsprachigen genialen Dichter Paul Celan, mit ihrer unverwechselbaren österreichischen Prägung.

Die späteren Kontakte zu Österreich, zu Wien, zu der eminent bedeutenden Kulturlandschaft Mittel- und Südosteuropas prägten in gleichem Masse meine didaktische und wissenschaftliche Laufbahn. Die dauerhaften Bindungen von den Ufern der Donau, des Pruts und des Serets führen fast zwangsläufig von  Galaţi bis Czernowitz, bis zu jener „der Geschichtslosigkeit anheimgefallenen Provinz der Habsburgermonarchie“, wie es Paul Celan einmal treffend formulierte, und schließlich bis zum heutigen modernen, traditionsbewussten und dem Neuen gegenüber stets offenen, speziell Wiener, generell österreichischen Kulturlandschaft, von deren einige geistige Hervorbringungen auch ich mich meiner Kultur und meinen Landsleuten näher zu bringen bemühte.

Wenn all das heute mit dieser ehrenden Auszeichnung Anerkennung findet, so spricht dies nicht nur für meine bescheidenen Bemühungen, sondern auch für die österreichische Kultur, die – über alle Klippen der Geschichte hinweg – an ihrer traditionellen Multi- und Interkulturalität treu festgehalten hat und hält. In dieser Art Europäertum treffen sich nicht nur die rumänische und österreichische, sondern alle Kulturen Europas. Wir Germanisten, wie alle Fremdsprachenlehrer übrigens, fördern die Annäherung und errichten dauerhaft geistige Brücken zwischen den Menschen.

Die heutige Auszeichnung bedeutet also für mich und meinesgleichen nicht nur Anerkennung, sondern auch Verpflichtung dazu, unsere grenzgängerische, kulturvermittelnde Tätigkeit im Geiste der Donau und des Pruts fortzusetzen in diesem „Spiel mit lauter Spiegeln, die sich wechselseitig ihre Reflexe zuwerfen“.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

George Guţu:

Alocuţiune cu ocazia decernării

Excelenţa Voastră, mult stimate domnule Ambasador al Republicii Austria în România, dr. Michael Schwarzinger,

mult stimată doamnă ambasador,

dragi colege şi colegi,

doamnelor şi domnilor,

 

resimt o imperioasă necesitate de a-i mulţumi în modul cel mai cordial domnului Preşedinte Federal al Republicii Austria, Excelenţei dr. Heinz Fischer, pentru decernarea “Crucii Austriece de Onoare pentru Ştiinţă şi Artă”. Se cuvine să-i mulţumesc totodată doamnei Ministru al Învăţământului, Artei şi Culturii, dr. Claudia Schmied, pentru propunerea onorantă adresată Preşedintelui Federal de a mi se acorda această onorantă distincţie. Şi, fireşte, mulţumirile mele li se cuvin şi generoaselor gazde ale acestei festivităţi, domnului Ambasador dr. Michael Schwarzinger şi stimatei sale soţii.

Împărtăşesc onoarea pe care mi-o faceţi o cu toate colegele şi toţi colegii mei de breaslă din Bucureşti şi din întreaga ţară, pentru că modesta mea contribuţie la promovarea culturii şi literaturii austriece precum şi a limbii germane în România nu ar fi fost posibilă fără ei. Numai sensul acesta accept  să primesc distincţia şi mă bucur de primirea ei ca de un succes al întregii germanistici din România.

În atât de apreciata sa carte despre „Dunăre”, subintitulată „Biografia unui fluviu”, germanistul şi omul de cultură din Trieste prof. dr. Claudio Magris se referă la extinderea din ce în ce mai mare a fluviului pe porţiunea Dunării de Jos, fluviu care străbate peisaje culturale diferite, dar strâns legate unele de celelalte. Iar acolo, la Dunărea de Jos, unde fluviul se pregăteşte să se reverse în Pontus Euxinus, în prietenoasa (gr. „euxeinos”) mare, trecând nu departe de Tropaeum Taiani în cursul său implacabil spre nord, de-a lungul regiunii în care fusese exilat Publius Ovidius Naso, şi luând-o apoi brusc spre răsărit, pentru a se năpusti asupra unor zone inundabile, în acest ţinut aşadar sunt amintite de către Magris şi oraşele Brăila şi Galaţi. Aici, spune el, Dunărea începe „să se lăţească, să se reverse precum vinul dintr-un urcior sfărâmat.” … „Aceste semne ale iminentului sfârşit emană totuşi o linişte deplină, majestuoasă, de o bogată vitalitate. În ‚Baltă’ Dunărea se contopeşte cu pajiştile, alcătuind o junglă uriaşă, impenetrabilă; copaci deşi se apleacă deasupra fluviului, formând grote, sălaşe adânci şi nestatornice, de un verde închis şi de o profundă şi noptoasă albăstrime, încât este imposibil să mai deosebeşti uscatul de apă şi de cer; vegetaţia acoperă totul, se întinde şi se încolăceşte pretutindeni, extrem de abundent, într-un joc cu diverse oglinzi care se reflectă unele în celelalte.“

Această imagine a Dunării din apropierea sfârşitului său, a revărsării, a metamorfozării sale din fluviu în pur infinit şi neţărmurire, acest ghemotoc impenetrabil, dar numai aşa şi nicidecum altfel posibil, de interferenţe, convieţuiri, asimetrii simbiotice, de dependenţe şi interdependenţe ne oferă cu exactitate o imagine a esenţei interculturale şi plurilingvistice a întregului peisaj cultural pe care Dunărea îl străbate şi îl reflectă de la izvorul său din munţii Pădurea Neagra până la Marea Neagră.

Magris mai adaugă apoi un indiciu, chiar dacă se apropie de finalul ineditei sale biografii a Dunării, marcând astfel o posibilă sursă pentru o altă biografie similară: Căci fiecare afluent al Dunării ar putea genera o naraţiune la fel de densă precum aceea despre Dunăre. Atâta doar că afluentul pe care-l pomeneşte Magris este cel la care revenea mereu, în gândurile sale, poeta Rose Ausländer. Acest afluent este şi el unul învăluit în legende şi se numeşte Prutul. El este strâns legat de mitul Bucovinei şi al capitalei acesteia, Cernăuţi, oraş numit şi Mica Vienă. În acest spaţiu de interculturalitate şi plurilingvism trăiau laolaltă români, ucraineni, germani, evrei, ţigani, ruşi, polonezi şi unguri. Capitala Cernăuţi era – după cum îşi amintea Rose Ausländer – „un oraş pestriţ, în care se împletea cultura germană cu cea slavă, latină şi evreiască”. O eventuală biografie a Prutului n-ar fi deloc mai puţin interesantă decât povestea lui Magris despre Dunăre, atât în ceea ce priveşte volumul cât şi diversitatea culturală şi existenţial-filozofică.

 

Doamnelor şi domnilor,

vă veţi fi întrebând ce legătură au toate acestea cu mine. Da, toate acestea au de a face cu mine pentru că m-am născut la Galaţi, la Dunărea de Jos, crescând în peisajul multi- şi intercultural, plurilingvistic al singurului port oceanic al fluviului, în care convieţuiau români, greci, evrei, ruşi şi lipoveni, ţigani, italieni şi ucraineni. La toate acestea s-a adăugat în liceu fascinaţia limbii germane, care m-a cucerit definitiv. Au urmat studii superioare la Bucureşti şi apoi la Leipzig, oraşul pe care Goethe îl numise „Micul Paris”. Acolo m-am simţit ca acasă şi prin faptul că aici apăruse în sec. al XVIII-lea primul ziar românesc „Fama Lipskăi”. Impulsuri de substanţă am primit de la cea mai mare bibliotecă din Germania acelor vremuri, Deutsche Bücherei. Toate veneau în întâmpinarea devenirii mele, fortificându-mi apetenţa interculturalităţii. Aici am descoperit şi literatura de expresie germană din România, spaţiul cultural al Bucovinei cu genialul său poet de expresie germană Paul Celan, cu pecetea inconfundabilă pe care şi-a pus-o asupra creaţiei sale cultura austriacă.

Contactele ulterioare cu Austria, cu Viena, cu peisajul cultural deosebit de important al Europei Centrale şi de Sud-Est şi-au pus amprenta în egală măsură asupra carierei mele didactice şi ştiinţifice. Legăturile durabile de pe malurile Dunării, Prutului şi Siretului duc aproape legic şi logic de la Galaţi până la Cernăuţi, până la acea „provincie devenită anistorică a monarhiei habsburgice”, cum s-a exprimat cândva Paul Celan, plin de tâlc, şi în fine până la peisajul cultural contemporan, modern, vienez în special, austriac în general, peisaj conştient de propria lui tradiţie, deschis în permanenţă spre inovaţie, din realizările spirituale ale căruia m-am străduit să le fac accesibile culturii româneşti, compatrioţilor mei.

Dacă prin onoranta distincţie de astăzi sunt recunoscute aceste strădanii, aceasta nu subliniază doar modestele mele contribuţii, ci şi meritul culturii austriece care – trecând peste toate impedimentele istoriei – nu s-a dezis, ba şi-a păstrat fidelitatea faţă de tradiţiile sale multi- şi interculturale. În acest gen de europenitate se întâlnesc nu numai cultura română şi cea austriacă, ci toate culturile Europei. Noi, germaniştii, ca de altfel toţi profesorii de limbi străine, promovăm apropierea şi edificăm durabile punţi spirituale între oameni.

Distincţia de astăzi înseamnă pentru mine şi colegii mei de breaslă nu numai o recunoaştere, ci şi obligaţia de a ne continua activitatea transfrontalieră, de mijlocitori culturali, în spiritul Dunării şi al Prutului, în acest „joc cu diverse oglinzi care se reflectă unele prin celelalte.

Vă mulţumesc pentru atenţia Dumneavoastră.


www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier