Volume de autor, volume în colaborare, volume editate, volume de traduceri

realizate de

Prof. univ. dr. George Guţu / Universitatea din Bucureşti

 

 

 

George Guţu: Abriß der Geschichte der rumäniendeutschen Literatur. Teil I: Von den Anfängen bis 1918 – Spezialvorlesung. Tipografia Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 1986 (263 p.)

Una dintre primele panoramări sintetice şi sistematice ale unui fragment amplu al istoriei literaturii de expresie germană din România, cuprinzând epocile şi principalii autori ai principalelor curente ale acestei literaturi (din Transilvania, Banat şi Bucovina), care a fost caracterizată candva drept o a cincea literatură germană. Compendiul este destinat studenţilor în germanistică şi conţine trimiteri esenţiale la surse bibliografice din ţară şi de peste hotare.

***


 

 

George Guţu: Die Lyrik Paul Celans und der geistige Raum Rumäniens. Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 1990 (256 p.)

„De o extraordinară însemnătate este, desigur, în acest domeniu, teza de doctorat a lui George Guţu, care a cercetat într-o largă cuprindere şi în cunoştinţă de cauză influenţa coorodonatei româneşti şi, astfel, a celei bucovinene a poeziei lui Paul Celan. Guţu demonstrează ... convingător faptul că această coorodonată românească străbate întreaga operă a lui Paul Celan.” (Ulrich Konietzny)

***
 

 

George Guţu: Die Lyrik Paul Celans und die rumänische Dichtung der Zwischenkriegszeit. Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 1994 (236 p.)

„… Je l‘éspčre, le retour, tardif, vers la poésie roumaine un peux refoulée, je l‘avoue au milieu de mes péripéties occidentales. Dans un recueil de traduction qu‘un jour j‘arriverai peut ętre ŕ publier, j‘éspčre réparer, ratrapper ce retard… J‘ai eu, il y a longtemps, des amis počtes: c‘était, entre 45 et 47, ŕ Bucarest. Je ne l‘oublierai jamais.“ (Paul Celan, scrisoare către Petre Solomon din 12 septembrie 1962)

Studiul de pionierat al universitarului român este răspunsul de ţinută ştiinţifică la dezideratul formulat în deceniul al şaselea de un excelent cunoscător şi explorator al operei celaniene: „Ceea ce rămâne de făcut şi de recunoscut, este printre altele şi contribuţia românească la dezvoltarea unui poet care, datorită amplitudinii talentului său a făcut cinste atâtor ţări...” (Beda Allemann) Este meritul volum de a fi demonstrat această contribuţie ilustrând interferenţele motivice, metaforice şi mai ales tematice dintre universul timpuriu celanian şi cel al unor poeţi de talie europeană precum Lucian Blaga, Alexandru Philippide şi Tudor Arghezi, dar şi – pentru prima dată în exegeza celaniană – contribuţia suprarealismului românesc la poeticitatea autorului bucovinean de limbă germană Paul Celan.

***

 

 

Germanistik an Hochschulen in Rumänien. Verzeichnis der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer / Germanistica în România. Cadrele didactice din institutele de învăţământ superior. Întocmit de George Guţu / Zuammengestellt von George Guţu. Deutscher Akademischer Austauschdienst, Bonn 1997

Broşura reprezintă prima tentativă de prezentare sintetică a centrelor universitare în care se studiază limba, literatura şi cultura germană, reprezentate prin cadrele didactice din acest domeniu. Din 1997, broşura a fost actualizată în 2002, urmând să reflecteze, în varianta sa online (http://www.ggr.ro/verzeich.htm) stadiul cât mai apropiat de o realitate aflată într-o dinamică semnificativă.

***
 

1  2

  

 

(1) George Guţu et. al.: Istoria literaturii germane. Antologie de texte. Vol. I: Literatura germană veche / Geschichte der deutschen Literatur. Textanthologie. Bd. I:  Ältere deutsche Literatur. Editura Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti 2001 (215 p.)

(2) George Guţu / Mihai Draganovici: Istoria literaturii germane . Antologie de texte. Vol. II: Vol. II: Umanismul. Reforma. Barocul (1400-1700) / Geschichte der deutschen Literatur. Textanthologie. Bd. II: Humanismus. Reformation. Barock (1400-1700), Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 2009 (240 p.)

Aceste prime volume ale unei istorii a literaturii germane în texte comentate prezintă începuturile literaturii germane şi prima perioadă de maximă înflorire din Evul Mediu, cu celebrele poeme epice de largă respiraţie, din perioada umanismului, a reformei şi barocului. Textele sunt selectate şi comentate în vederea lecturării lor de către publicul căruia i se adresează: studenţii din specialitatea germanistică de la facultăţile de stat şi particulare cu profil de limbi şi literaturi străine.

Aplicaţii didactice şi un tabel sinoptic al evenimentelor din perioada vizată completează în mod necesar această utilă prezentare.

 

***

 

          

Hermann Hesse: Lupul de stepă (Der Steppenwolf). Traducere de George Guţu. Editura RAO, Bucureşti 1995 / 2005 / 2006

Incapabil să savureze bucuriile mărunte ale vieţii, din ce în ce mai solitar şi mai izolat de lume, Harry Haller începe să semene tot mai mult cu un „lup de stepă“. Singura soluţie pe care o întrevede este sinuciderea, însă teama de moarte îl împiedică să meargă până la capăt. Întâlnirea cu Hermine, omologul său feminin, reprezintă o adevărată iniţiere, o tulburătoare căutare a echilibrului fragil dintre corp şi spirit, fără de care fiinţa umană nu poate atinge perfecţiunea.

„Să mai spun oare că Lupul de stepă este o operă care, în privinţa îndrăznelii experimentale, nu e cu nimic mai prejos decât Ulise sau Falsificatorii de bani? După mult timp, Lupul de stepă m-a învăţat din nou ce înseamnă a citi.“ (Thomas Mann)

„»Aproape toate prozele pe care le-am scris sunt biografii ale sufletului«, a afirmat Hesse într-unul din textele sale autobiografice. »În nici una dintre ele nu există evenimente, complicaţii şi tensiuni; dimpotrivă, ele înglobează de fapt un discurs în care o persoană deosebită – o figură mitică – este studiată în raport cu lumea şi cu propriu-i ego.« Este o afirmaţie justă. Lupul de stepă relatează un conflict spiritual, o dramă care nu-şi află locul în lumea exterioară, ci în sufletul protagonistului.” (Mario Vargas Llosa)

***
 

      

Hermann Hesse: Siddhartha. O poemă indiană. Traducere de George Guţu. Editura RAO, Bucureşti - ediţii 1996 / 2005 / 2006

Cartea prezintă viaţa tânărului Siddhartha Gautama (numele istoric al marelui Buddha) pornit pe drumul căutării de sine. Siddhartha trebuie să parcurgă mai multe etape pentru a ajunge la iluminare, iar suferinţa este una dintre căi. Scrierea este plină de înteles şi substanţă şi un ghid minunat pentru cei aflaţi în căutarea "adevărului". De altfel, pasionaţii de studii asiatice pot remarca modul incredibil în care cultura orientală se îmbină cu cea vestică, ducând la crearea unei opere de-a dreptul inedite.

***


 

1     2

(1) Hans Bergel: Dans în lanţuri. Roman. Traducere de George Guţu. Editura Arania, Braşov 1994

Critica literară din Germania şi Austria a asemuit drama lui Rolf Kaltendorf din acest roman cu aceea a doctorului Jivago, semnalând marea artă a lui Bergel de a-şi plasa acţiunea cărţii în parametrii autentici ai dragostei şi omeniei.

Traducătorul „cunoaşte toate informaţiile relevante referitoare la roman, astfel încât reuşeşte să traducă adecvat în limba română particulairtăţile lingvistice...” (Anita Széll)

 

(2) Hans Bergel: Când vin vulturii. Roman. În româneşte de George Guţu. Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti 1998

***

Zeitschrift der Germanisten Rumäniens (ZGR)

(Siehe auch: http://www.unibuc.ro/n/resurse/zgr/index.php)

oder

http://www.ggr.ro/zgr.htm

sowie die  zgrOnline :

http://www.ggr.ro/zgrOnline/htm

 

(1)   (2)  (3-4)

(5-6)   (7-8)   (9-10)

Zeitschrift der Germanisten Rumäniens (Revista Germaniştilor din România), Editura Noesis,  Bucureşti, 1992. Serie veche I, editată de Societatea Germaniştilor din România. Director: prof. univ. dr. George Guţu. (I)

(Conţinutul integral în format PDF: http://www.unibuc.ro/n/resurse/zgr/index.php .)

 

(1) Zeitschrift der Germanisten Rumäniens (ZGR), Editura Noesis, Bucureşti, 1992, Nr. 1/1992 (125 p.)

(2) Zeitschrift der Germanisten Rumäniens (ZGR), Editura Noesis,  Bucureşti, 1992, Nr. 2/1992 (150 p.)

(3-4) Zeitschrift der Germanisten Rumäniens (ZGR), Editura Christophor Style, Bucureşti, Nr. 3-4/1993 (162 p.)

(5-6) Zeitschrift der Germanisten Rumäniens (ZGR), Editura Charme & Scott, Bucureşti, Nr. 5-6/1994 (178 p.)

(7-8) Zeitschrift der Germanisten Rumäniens (ZGR), Editura Charme & Scott, Bucureşti, Nr. 7-8/1995 (240 p.)

(9-10) Zeitschrift der Germanisten Rumäniens (ZGR), Editura Charme & Scott, Bucureşti, Nr. 9-10/1996 (258 p.)

 

„Cu exact zece ani înainte, încă din perioada de trecere de după prăbuşirea domniei lui Ceauşescu, a apărut – ca un fel de orientare spre viitor şi în acelaşi timp ca o reînnodare a tradiţiilor culturale, ştiinţifice şi germanistice ale trecutului – primul volum din Zeitschrift der Germanisten Rumäniens (ZGR), sub direcţia întemeietorului şi actualului preşedinte al Societăţii Germaniştilor din România, prof. dr. George Guţu. Iar acum, după scurgerea unui deceniu de la înfiinţarea ZGR, Societatea Germaniştilor din România (S.G.R.) poate dovedi o serie neîntreruptă de volume ale ZGR… […] Forma atrăgătoare, aspectul grafic reuşit, formatul uşor de mânuit, dar mai ales calitatea conţinutului nu au nici un motiv să evite compararea cu celelalte periodice germanistice din toată lumea.” [Markus Fischer, în: Südostdeutsche Vierteljahresblätter (München), anul 51, nr. 3, 2002, p. 307-308.] 

 

(11-12)      (13-14)    (15-16)  

(17-18)       (19-20)  

Zeitschrift der Germanisten Rumäniens (Revista Germaniştilor din România), Serie veche II, editată de Societatea Germaniştilor din România. Director: prof. univ. dr. George Guţu (II)

(11-12) Zeitschrift der Germanisten Rumäniens (ZGR), Editura Paideia, Bucureşti, Nr. 11-12/1997 (349 p.) zgrOnline - 1997

(13-14) Zeitschrift der Germanisten Rumäniens (ZGR), Editura Paideia, Bucureşti, Nr. 13-14/1998 (449 p.) zgrOnline - 1998

(15-16) Zeitschrift der Germanisten Rumäniens (ZGR), Editura Paideia, Bucureşti, Nr. 15-16/1999 (349 p.) zgrOnline - 1999

(17-18) Zeitschrift der Germanisten Rumäniens (ZGR), Editura Paideia, Bucureşti, Nr. 17-18/2000 (429 p.) zgrOnline - 2000

(18-20) Zeitschrift der Germanisten Rumäniens (ZGR), Editura Paideia, Bucureşti, Nr. 19-20/2001 (409 p.)

 

„Die Zeitschrift nimmt unter den vielfältigen Tätigkeiten des „mit lateinischem Esprit und preußischer Genauigkeit“ (idem) agierenden Mannes aus mehrfachem Grund eine besondere Stellung ein. […] Beachtlich wie die Mannigfaltigkeit der Texte ist der länder- und nationenübergreifende Ehr­geiz der Zeitschrift. Einen breiten Raum nimmt dabei das so genannte „rumäniendeutsche“ Schrifttum ein – deutsch schreibende Autoren, die in Rumänien leben oder aus Rumänien stam­men und im Ausland heimisch wurden –, handle es sich um Verstorbene oder Lebende. Die Na­men Anemone Latzina, Rose Ausländer, Carmen Elisabeth Puchianu, Paul Celan, Hans Weresch, Manfred Winkler, Stefan Sienerth, Peter Motzan u. a. tauchen z. T. als Untersuchungsgegenstand, z. T. als Verfasser auf. [..]

Es ist kein Zufall, dass Rumäniens Germanis­tik nicht nur die beste in Südosteuropa, sondern eine der besten überhaupt außerhalb des deutschen Sprachraums in Europa ist. …” [Markus Fischer, în: Südostdeutsche Vierteljahresblätter (München), anul 51, nr. 3, 2002, p. 307-308.]

***
 

(21-24)   (25-28)   (29-32)

 

           (33-36)       (37-38) 

Zeitschrift der Germanisten Rumäniens (Revista Germaniştilor din România), Serie nouă, editată de Societatea Germaniştilor din România şi Departamentul de Limbi şi Literaturi Germanice al Universităţii din Bucureşti. Director: prof. univ. dr. George Guţu.  

 

(21-24) Anul 10-11, nr. 1-2 (21-22) / 2002, 1-2 (23-24) / 2003. Editura Paideia, Bucureşti, (760 p.)

(25-28) Anul 12-13, nr. 1-2 (25-26) / 2004, 1-2 (27-28) / 2005. Editura Paideia, Bucureşti, (532 p.)

(29-32) Anul 14-15, nr. 1-2 (29-30) / 2006, 1-2 / (31-32) 2007. Editura Paideia, Bucureşti, (774 p.)

(33-36) Anul 16-17, nr. 1-2 (33-34) / 2008, 1-2 (35-36) / 2009. Editura Paideia, Bucureşti, (480 p.)

(37-38) Anul 18, nr. 1-2 (37-38) / 2010. Editura Paideia, Bucureşti, (360 p.)

 

„Nu este deloc întâmplător faptul că germanistica din România nu este doar cea mai bună din sudestul Europei, ci chiar una dintre cele mai bune în general dinafara spaţiului germanofon. Ascultându-i pe reprezentanţii acesteia la congrese internaţionale [...], realizezi dimensiunea care îi caracterizează. Strădaniile şi succesele pe care George Guţu şi colegii săi le continuă şi le obţin în ciuda unor condiţii ostile se reflectă nu în ultimul rând în eleganţa formei şi a conţinutului Revistei Germaniştilor din România. Aceste personalităţi din Bucureşti care desfăşoară nu numai o activitate de predare şi cercetare în domeniul germanisticii, ci şi una publicistică, aşa cum se poate vedea şi prin această revistă, întemeiată în anul 1992 şi pe care o prezentăm aici, sunt demne de toată lauda şi de tot respectul.” (Hans Bergel) [http://www.ggr.ro/zgr.htm; http://www.ggr.ro/zgrOnline.htm]

***

 

GGR-Beiträge zur Germanistik / Contribuţii de germanistică ale S.G.R.

(siehe auch: http://www.ggr.ro/ggr5.htm)

 

(1)    (2)    (3)

 

(1) Beiträge zur Geschichte der Germanistik in Rumänien (I). Herausgegeben von George Guţu und Speranţa Stănescu. Editura Charme-Scott, Bukarest 1997 (320 S.) ISBN 973-96538-10. Vol. 1 al seriei „Contribuţii de germanistică ale S.G.R.”/”GGR-Beiträge zur Germanistik”, hrsg. v. / editată de George Guţu.

 

(2) Wehn vom Schwarzen Meer... Literaturwissenschaftliche Aufsätze. Herausgegeben von George Guţu. Editura Paideia - D.O.R. GmbH, Bucureşti 1998 (324 S.) ISBN 973-9368-08-5. Vol. 2 al seriei „Contribuţii de germanistică ale S.G.R.”/”GGR-Beiträge zur Germanistik”, hrsg. v. / editată de George Guţu.

 

(3) "Die Sprache ist das Haus des Seins". Sprachwissenschaftliche Aufsätze. Herausgegeben von George Guţu und Speranţa Stănescu. Unter Mitarbeit von Doina Sandu. Editura Paideia - D.O.R. GmbH, Bucureşti 1998 (348 S.) ISBN 973-9368-09-3. Vol. 3 al seriei „Contribuţii de germanistică ale S.G.R.”/”GGR-Beiträge zur Germanistik”, hrsg. v. / editată de George Guţu.

 

 (4)     (5)     (6)

 

(4) Lieselotte Pătruţ: "Nu credeam să-nvăţ a muri vrodată." Friedrich Hölderlin ;i Mihai Eminescu. (Studiu de literatură comparată) , ["Ich glaubte, niemals sterben zu müssen." Friedrich Hölderlin und Mihai Eminescu. (Eine literaturvergleichende Untersuchung); in rum. Sprache]. Nachwort von George Guţu. Editura Paideia, Bucureşti 1998 (234 S.) ISBN 973-9368-41-7. Vol. 4 al seriei „Contribuţii de germanistică ale S.G.R.”/”GGR-Beiträge zur Germanistik”, hrsg. v. / editată de George Guţu.

 

(5) Cornelia Cujbă: Influenţa germană asupra vocabularului limbii române literare contemporane (Der deutsche Einfluß auf den Wortschatz der rumänischen literarischen Gegenwartssprache; in rum. Sprache), Editura Paideia, Bucureşti 1999 (270 S.) ISBN 3-89086-776-6.Vol. 5 al seriei „Contribuţii de germanistică ale S.G.R.”/”GGR-Beiträge zur Germanistik”, hrsg. v. / editată de George Guţu.

 

(6) Ştefan Alexe: Wissenschaftliche Arbeit im Internet. Ein Handbuch für Germanisten, Verlag Paideia, Bucureşti 2000 (132 S.) ISBN 973-96538-10. Vol. 6 al seriei „Contribuţii de germanistică ale S.G.R.”/”GGR-Beiträge zur Germanistik”, hrsg. v. / editată de George Guţu.

 

(7)    (8)    (9)

 

(7) Gheorghe Nicolaescu: Georg Büchner und die metaliterarische Reflexion. Nachwort von George Guţu. Verlag Paideia, Bucureşti 2001 (205 S.) ISBN 973-8064-85-6. Vol. 7 al seriei „Contribuţii de germanistică ale S.G.R.”/”GGR-Beiträge zur Germanistik”, hrsg. v. / editată de George Guţu.

 

(8) Mihaela Zaharia: Die 'andere' Wirklichkeit: Phantastik in der verfilmten deutschsprachigen Literatur, Verlag Paideia, Bucureşti 2002 (212 S.) ISBN 973-596-038-9. Vol. 8 al seriei „Contribuţii de germanistică ale S.G.R.”/”GGR-Beiträge zur Germanistik”, hrsg. v. / editată de George Guţu.

 

(9) "Stundenwechsel". Neue Perspektiven zu Alfred Margul-Sperber, Rose Ausländer, Paul Celan,  Immanuel Weissglas. Hgg. v. Andrei Corbea-Hoisie, George Guţu, Martin A. Hainz. Editura Paideia, Bucuresti / Editura Universitatii "Al. I. Cuza" Iasi / Verlag Hartung + Gore, Konstanz, 2002 (498 S.) [Zugleich auch als Band 9 der "Jassyer Beiträge zur Germanistik"] ISBN 973-596-066-4 (Paideia-Verlag, Bukarest); ISBN 973-8243-42-4 (Universitätsverlag Jassy); ISBN 3-89649-796-0 (Hartung-Gore Verlag, Konstanz). Vol. 9 al seriei „Contribuţii de germanistică ale S.G.R.”/”GGR-Beiträge zur Germanistik”, hrsg. v. / editată de George Guţu.

 

(10)    (11)    (12)

 

(10) Beate Petra Kory: Hermann Hesses Beziehung zur Tiefenpsychologie. Traumliterarische Projekte. Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2003, 310 S. [Auch als Schriftenreihe Studien zur Germanistik, Band 4]; ISSN 1610-8604; ISBN 3-8300-1171-7. Vol. 10 al seriei „Contribuţii de germanistică ale S.G.R.”/”GGR-Beiträge zur Germanistik”, hrsg. v. / editată de George Guţu.

 

(11) Identität und Alterität. Imagologische Materialien für den Landeskundeunterricht. Hgg. v. George Guţu und Mihaela Zaharia. Editura Universitatii din Bucuresti (Verlag der Universität Bukarest), Bucureşti 2004 (350 S.); ISBN 973-575-846-6 Editura Universităţii din Bucureşti, 2004. Vol. 11 al seriei „Contribuţii de germanistică ale S.G.R.”/”GGR-Beiträge zur Germanistik”, hrsg. v. / editată de George Guţu.

 

(12) Ruxandra Cosma: Aspekte und Aspektualität. Eine Einführung in ihre Begriffsbestimmung und Typologie, Editura Universităţii din Bucureşti (Verlag der Universität Bukarest), Bucureşti 2004 (372 Seiten); ISBN 973-575-953-5 Vol. 12 al seriei „Contribuţii de germanistică ale S.G.R.”/”GGR-Beiträge zur Germanistik”, hrsg. v. / editată de George Guţu.

 

13     14      15

 

(13) Elisabeth Martschini: Hans Bergel – Minderheitendasein, Schriftstellerexistenz und politische Systeme. Eine Untersuchung zu Leben und Werk. [Existenţă minoritară, scriitor şi sisteme politice. Un studiu despre viaţa şi opera lui H.B.]. Editura Universităţii din Bucureşti, 2005. Vol. 14 al seriei „Contribuţii de germanistică ale S.G.R.”/”GGR-Beiträge zur Germanistik”, hrsg. v. / editată de George Guţu.

Studiul cercetătoarei vieneze ilustrează teza autorului investigat: „Există fără doar şi poate influenâe reciproce între modalitatea românilor şi a germanilor de a înţelege cultura, cristalizate în timp într-o condiţie spirituală proprie, ba chiar într-un soi de sinteză.” (http://www.ggr.ro/ggr5.htm)

 

(14) Cornelia Eşianu: Hypostasen der Identität beim jungen Friedrich Schlegel. Eine Untersuchung von Leben und Werk aus identitätstheoretischer Sicht, Editura Paideia (Paideia Verlag), Bukarest 2004 (279 Seiten); ISBN 973-596-255-1. Editura Universităţii din Bucureşti, 2004. Vol. 13 al seriei „Contribuţii de germanistică ale S.G.R.”/”GGR-Beiträge zur Germanistik”, hrsg. v. / editată de George Guţu.

 

(15) George Guţu, Doina Sandu (ed.): Zur Geschichte der Germanistik in Rumänien (II). Der Bukarester Germanistiklehrstuhl. [Cu privire la istoria germanisticii din România (II). Catedra de Germanistică de la Bucureşti]. Editura Universităţii din Bucureşti, 2005. Vol 15 al seriei „Contribuţii de germanistică ale S.G.R.”/”GGR-Beiträge zur Germanistik”, hrsg. v. / editată de George Guţu (454 p.)

„Cu cel de al 15-lea volum al seriei de carte «Contribuţii de germanistică ale S.G.R.», dedicat celei de a 100-a aniversări a înfiinţării Catedrei de Limba şi literatura germană la Universitatea din Bucureşti, întreprindem o nouă tentativă de abordare istorică şi critic-analitică a devenirii germanisticii din România. Pentru prima oară sunt luate în consideraţie o serie de documente importante provenite din arhive bucureştene care ilustrează începuturile, evoluţia şi modernizarea predării şi cercetării din domeniul germanisticii bucureştene, ceea ce conferă momentelor reconstruite un plus de precizie şi corectitudine.” (http://www.ggr.ro/ggr5.htm)


 

16     19  

 

(16) George Guţu, Doina Sandu (ed.): Interkulturelle Grenzgänge. Akten der Wissenschaftlichen Tagung des Bukarester Instituts für Germanistik zum 100. Geburtstag. Bukarest, 5.-6- November 2005. [Interculturalitate transfrontalieră. Actele Sesiunii ştiinţifice a Catedrei de Germanistică din Bucureşti cu ocazia Jubileului a 100 de ani de la înfiinţare...] Editura Universităţii din Bucureşti, 2006. Vol. 16 al seriei „Contribuţii de germanistică ale S.G.R.”/”GGR-Beiträge zur Germanistik”, hrsg. v. / editată de George Guţu (464 p.)

Cu prilejul Centenarului său, Catedra de Germanistică a Universităţii din Bucureşti a organizat în perioada 5-7 noiembrie 2005 o Sesiune jubiliară de comunicări ştiinţifice cu tema „Interculturalitatea transfrontalieră“. Comunicările sunt publicate în vol. 16 al prestigioasei serii bucureştene. Prezentul volum confirmă odată în plus cuvintele rostite în anul 2005 de ambasadorul german: „În calitatea sa de ‚institut-mamă’ al celor nouă institute de germanistică existente în România, Catedra de Germanistică din Bucureşti se poate mândri de bilanţul său. Acest lucru este completat de o vastă reţea de contacte internaţionale.“ (http://www.ggr.ro/ggr5.htm)

 

(19) George Guţu, Ioana Craciun, Iulia Patrut (ed.): Minderheitenliteraturen – Grentzerfahrung und Reterritorialisierung. Festschrift für Stefan Sienerth. [Literaturi ale minorităţilor – experienţa frontierei şi reteritorializarea. Volum festiv pentru S.S.] Paideia, Bucureşti 2008. Vol. 19 al seriei „Contribuţii de germanistică ale S.G.R.”/”GGR-Beiträge zur Germanistik”, hrsg. v. / editată de George Guţu (336 p.)

„Realizatorii volumului jubiliar ... au grupat studiile oferite sărbătoritului sub forma unor ‚cadouri preiteneşti’ în complexe tematice care vizează problematica minorităţilor precum: ‚Meridian intercultural: Bucovina’, ‚Infinită bogăţie lingvistică: Transilvania’, ‚De la periferie la centru: Richard Wagner’, ‚Minoritate şi străinătate’ şi ‚O privire dincolo de frontiere’.” (Iunia Martin) (http://www.ggr.ro/ggr5.htm)

 

17 

 

Iulia-Karin Patrut, George Guţu, Herbert Uerlings (ed.): Fremde Arme – arme Fremde. „Zigeuner” in Literaturen Mittel- und Osteuropas [Săraci străini – străini săraci. ‚Ţiganii’ în literaturile din Europa Centrală şi de Est]. Verlag Peter Lang, Berlin / Frankfurt am Main, New York, Oxfort u.a. 2007. Vol. 17 al seriei „Contribuţii de germanistică ale S.G.R.”/”GGR-Beiträge zur Germanistik”, editată de George Guţu şi vol. 3 al seriei „Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart” (272 p.)

Volumul cuprinde comunicările ştiinţifice de la Forumul special dedicat acestei problematici la Congresul al VII-lea al Germaniştilor din România (Timişoara, mai 2006) şi este rezultatul colaborării dintre germanişti din Universitatea din Bucureşti şi din Universitatea din Trier în cadrul Centrului de Cercetare şi Excelenţă „Paul Celan” Bucureşti şi al Sonderforschungsbereich „Fremdheit und Armut” Trier. (http://www.ggr.ro/Celan_Zentrum_Zigeuner.htm)

 

***

18     19    20 

(18) George Guţu (Hrsg./ed.): "...dass ich in der Welt zu Hause bin." Hans Bergels Werk in sekundärliterarischem Querschnitt. Unter Mitarbeit von Mariana Lăzărescu und Raluca Rădulescu ["...că sunt acasă în această lume." Segmente din exegeza cu privire la opera lui Hans Bergel. În colaborare cu M.L. şi R.R.]. Editura Universităţii din Bucureşti, Editura Paideia. Bucureşti 2009. Vol. 18 al seriei „Contribuţii de germanistică ale S.G.R.”/”GGR-Beiträge zur Germanistik”, hrsg. v. / editată de George Guţu  [434 p.]

Selecţia de studii, articole şi interviuri din relativ vasta exegeză cu privire la opera scriitorului german originar din România Hans Bergel se constituie într-un volum indispensabil celor care vor să patrundă profund în universul de multiculturalitate şi diversitate etnică a europeanului şi transilvăneanului autor, distins recent cu Ordinul Meritul Cultural al României in rang de Ofiţer pentru contribuţia sa valoroasă la patrimoniul literaturii române şi universale.

Der sekundärliterarische Querschnitt besteht aus Studien, Aufsätzen und Interviews zum Werk des aus Rumänien stammenden Schriftstellers Hans Bergel und bietet den vertieften Einstieg in die multikulturelle und ethnisch vielfältige Welt des Europäers und Siebenbürgers, der jüngst mit dem Orden für Kulturelle Verdienste Rumäniens im Rang eines Offiziers ausgezeichnet wurde, und zwar für seinen wertvollen Beitrag zur rumänischen und Weltliteratur.

 

(20) Mihai Draganovici: Strukturen und Verfahren in rumänischen Übersetzungen deutscher Dramen in der Zwischenkriegszeit. Mit einem Nachwort von George Guţu [Structuri şi procedee în traducerile unor piese de teatru germnane în limba română din perioada interbelică. Cu o postfaţă de G.G.]. Editura Universităţii din Bucureşti, Editura Paideia. Bucureşti 2009. Vol. 2o al seriei „Contribuţii de germanistică ale S.G.R.”/”GGR-Beiträge zur Germanistik”, hrsg. v. / editată de George Guţu [280 p.]

"Prin documentarea solidă, prin înţelegerea fenomenului abordat în complexitatea manifestărilor sale de sorginte textuală sau contextuală, prin contribuţia originală la o mai bună cunoaştere şi înţelegere a specificului spaţiului cultural românesc în elucidarea teoriei şi practicii translaţionale, prin stilul sobru, ştiinţific, dar câtuşi de puţin arid, lucrarea se remarcă în peisajul germanisticii româneşti ca o sistematizare originală a abordărilor teoretice din domeniul traducerii şi translatologiei, cât şi ca un aport substanţial la o mai bună înţelegere şi la o mai convingătoare ilustrare a mecanismelor practice de comunicare interculturală într-una din perioadele cele mai fecunde ale culturii şi literaturii din România." (George Guţu)

 

21   22  23  

 

(21) Raluca Rădulescu: Europäertum eines Inseldaseins. Identitäts- und Alteritätsbewusstsein im Werk Hans Bergels [Europenitatea unei existenţe insulare. Conştiinţa identităţii şi alterităţii în opera lui Hans Bergel]. Nachwort von/Postfaţă de George Guţu. Editura Universităţii din Bucureşti şi Editura Paideia, Bucureşti 2009. Vol. 21 al seriei „Contribuţii de germanistică ale S.G.R.”/”GGR-Beiträge zur Germanistik”, hrsg. v. / editată de George Guţu [280 p.]

(22) Marianne Koch: Einführung in die Methodik – Didaktik des Faches Deutsch als Fremdsprache. Editura Universităţii din Bucureşti und Editura Paideia, Bukarest 2009. Vol. 22 al seriei „Contribuţii de germanistică ale S.G.R.”/”GGR-Beiträge zur Germanistik”, hrsg. v. / editată de George Guţu (205 Seiten)

(23) Gheorghe Nicolaescu: Ţările de Jos – Cultură şi Civilizaţie, Editura Universităţii din Bucureşti und Editura Paideia, Bucureşti 2000. Vol. 23 al seriei „Contribuţii de germanistică ale S.G.R.”/”GGR-Beiträge zur Germanistik”, hrsg. v. / editată de George Guţu (136 Seiten).

 

 

24   25   26   

 

24) Jürgen Egyptien, George Guţu, Wolfgang Schlott, Maria Irod (Hrsg.): SPRACHHEIMAT. Zum Werk von Dieter Schlesak in Zeiten von Diktatur und Exil. Reihe GGR-Beiträge zur Germanistik, hrsg. v.  / ed. de George Guţu,  Bd. / vol. 24. Bucureşti / Ludwigsburg, Editura Universităţii din Bucureşti şi Pop Verlag Ludwigsburg, 2009 [405 Seiten/pagini]  ISSN 1843-0058-24; ISBN 978-393713985-2

 

25) Bettina Bock / Ioan Lăzărescu / Rosemarie Lühr (Hrsg.): Wahrheit, Recht, Verantwortung. Normen- und Wertbegriffe im interkulturellen Kontext. Akten der internationalen Arbeitstagung „Normen- und Wertbegriffe in der Verständigung zwischen Ost- und Westeuropa“, 20. – 21. März 2009 in Bukarest. Reihe GGR-Beiträge zur Germanistik, hrsg. v. / ed. de George Guţu,  Bd. / vol. 25. Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2010 [362 Seiten/pagini] ISSN 1843-0058-25; ISBN 978-3-9811694-4-7

 

26) Delia Eşian: "Erzähl und werde..." Zum Werk von Max Frisch und Ingeborg Bachmann aus erzählstrategischer und identitätstheoretischer Sicht. Reihe GGR-Beiträge zur Germanistik, hrsg. v. / editată de George Guţu, Bd. / vol. 26. Editura Universităţii din Bucureşti, Editura Paideia Bucureşti, 2010 [242 Seiten/pagini] ISSN: 1843-0058-26

 

***


transcarpathica. germanistisches jahrbuch rumänien

(siehe auch: http://www.ggr.ro/jahrbuch.htm)

1   2   3-4

 

 5-6    7-8      9

 

(1) transcarpathica germanistisches jahrbuch rumänien. Vol. 1/2002. Editura Paideia, Bucureşti. Editori: Societatea Germaniştilor din România, Deutscher Akademischer Austauschdienst. Volum realizat de George Guţu şi Beate Schindler-Kovats (396 p.)

(2) transcarpathica germanistisches jahrbuch rumänien. Vol. 2/2003. Editura Paideia, Bucureşti. Editori: Societatea Germaniştilor din România, Deutscher Akademischer Austauschdienst. Volum realizat de George Guţu şi Reimar Müller (420 p.)

(3-4) transcarpathica germanistisches jahrbuch rumänien. Vol. 3-4/2004-2005.  Editura Paideia, Bucureşti. Editori: Societatea Germaniştilor din România, Deutscher Akademischer Austauschdienst. Volum realizat de George Guţu şi Reimar Müller. (532 p.)

(5-6) transcarpathica germanistisches jahrbuch rumänien. Vol. 5-6/2006-2007.  Editura Paideia, Bucureşti. Editori: Societatea Germaniştilor din România, Deutscher Akademischer Austauschdienst. Volum realizat de George Guţu, Thomas Schares şi Reimar Müller. (374 p.)

(7-8) transcarpathica germanistisches jahrbuch rumänien. Vol. 7-8/2008-2009.  Editura Paideia, Bucureşti. Editori: Societatea Germaniştilor din România, Deutscher Akademischer Austauschdienst. Volum realizat de George Guţu şi Thomas Schares. (374 p.)

(9) transcarpathica germanistisches jahrbuch rumänien. Vol. 9/2010.  Editura Paideia, Bucureşti. Editori: Societatea Germaniştilor din România, Deutscher Akademischer Austauschdienst. Volum realizat de George Guţu şi Thomas Schares. (384 p.)

 

Din 2002, la iniţiativa lui George Guţu, Societatea Germaniştilor din România editează în colaborare cu DAAD, Bonn, acest prestigios Anuar, la care contribuie prin studiile lor germanişti din România precum şi din numeroase alte ţări. Pe lângă „Zeitschrift der Germanisten Rumaniens”, „transcarpathica...” a devenit cea de a doua valoroasă publicaţie de specialitate din ţara noastră cu o largă participare şi recunoaştere internaţională. Volumele cuprind studii de literatură, lingvistică, didactica predării limbilor străine, interculturalitate, precum şi recenzii. (http://www.ggr.ro/jahrbuch.htm)

***


 

(I)        (II)

 

Raymund Netzhammer: Episcop în România într-o epocă a conflictelor naţionale şi religioase. Traducere din limba germană realizată de prof. univ. dr. George Guţu. Editura Academiei Române, Bucureşti 2005.

Vol.  I (845 p.)

Vol. II (892 p.)

Raymund Netzhammer (1862-1945) a fost între 1905-1924 arhiepiscop romano-catolic de Bucureşti. Cu ocazia centenarului urcării sale pe scaunul episcopal a apărut varianta românească a Jurnalului arhiepiscopului. „Forţa sugestivă a Jurnalului său îl transpune pe cititor în viaţa trepidantă a acestei admirabile personalităţi în anturajul diferitelor forţe politice ale României. Cititorul devine părtaş la incitantele etape ale istoriei României şi la meandrele diplomaţiei internaţionale din primul sfert al veacului al XX-lea, străbate împreună cu autorul numeroase ţinuturi de un romantism sălbatic ale României, sugestiv descrise, sau vizitează nenumărate monumente, trezindu-se în el pofta de a cunoaşte în mod direct această fascinantă ţară.“ (Coperta a 4-a, vol. I)

„Traducerea integrală a acestor cuprinzătoare volume reprezintă un excepţional eveniment editorial pentru piaţa de carte religioasă din România. Primele fragmente au apărut sub forma unui »jurnal de război«, prefaţat de monseniorul Ioan Robu (Bucureşti, 1993). Ediţia de faţă reprezintă însă versiunea completă. Trebuie spus din capul locului că atît condiţiile grafice, cît şi calitatea redării în limba română sînt mai presus de orice aşteptări.“ (Mihail Neamţu, în: Dilema Veche, Anul V, nr. 240 - 18 septembrie 2008)

„...I se cuvin domnului profesor universitar şi renumit germanist George Guţu mulţumirile noastre deosebite pentru truda sa de traducător versat, plin de dăruire, care pe parcursul mai multor ani (2002-2005) s-a dedicat cu pasiune răsădirii textului lui R. Netzhammer în verbul limbii române, redându-l cu pricepere şi ataşament sufletesc.“ (Nikolaus Netzhammer)

***


 

 

Raymund Netzhammer: Antichităţile creştine din Dobrogea. Traducere din limba germană de George Guţu. Ediţie îngrijită de Alexandru Barnea. Editura Academiei Române, Bucureşti 2005 (300 p.)

„Descrierile şi menţiunile din volumul care apare acum pentru prima dată în româneşte sunt un martor viu al stadiului cunoştinţelor în domeniu din acei ani (1918) şi al nivelului investigaţiilor şi înţelegerii lor. Acesta este unul dintre motivele publicării în traducere a acestei cărţi atât de valoroase tocmai prin calitatea ei documentară, asemănătoare unei inscripţii pe materiale durabie care, venind direct din epocă, aduc informaţii clare, verificabile şi la obiect, direct din momentul care le-a produs.“ (Alexandru Barnea)

***

 

 

Matthias Buth: Die Stille nach dem Axthieb. Gedichte / Liniştea de după lovitura de secure. Poezii. Ediţie bilingvă. În româneşte de George Guţu. Editura Fundaţiei Culturale Române. Bucureşti 1998 (282 p.)

„Matthias Buth s-a născut în 1951 la Wuppertal... A studiat dreptul la Köln şi a obţinut titlul de doctor în drept cu o teză din domeniul jurisprudenţei. ... Prima poezie i-a apărut în 1973... Au urmat câteva volume de autor... Mai mult de 30 de poeme i-au fost transpuse pe note în opusuri camerale şi corale.” (Prezentare cop. 4.)

„Reflecţiile lui Walter Killy din cartea sa Elemente ale poeziei (1972), prin care sunt puse în evidenţă caracteristicile şi calităţile perene ale acestui gen literar, îşi păstrează pe deplin valabilitatea şi în cazul textelor lui Matthias Buth: ... poezii care ... cu toată scurtimea lor, sunt limpezi şi interpretabile, pline de viaţă şi inepuizabile, mult mai scurte decât viaţa însăşi, dar mai perene.” (Peter Motzan)

***

 

 

Moses Rosenkranz: Bukowina. Gedichte 1920-1997. Herausgegeben vom Autor. Unter Mitarbeit von George Guţu und Doris Rosenkranz. Rimbaud Verlag, Aachen 1998

Autorul volumului (1904, Berhomet pe Prut, Bucovina – 2003, Kappel, Pădurea Neagră) a publicat primul său volum în anul 1930; între 1941-1944 a fost internat într-un lagăr de muncă silnică, în 1947 a dispărut timp de 10 ani, fiind deţinut în Gulagul sovietic. În 1961 a fost nevoit să părăsească România, stabilindu-se în Germania.

Prezentul volum reuneşte poezii din toate perioadele de creaţie care prezintă peisajele, oamenii şi istoria zbuciumată a Bucovinei.

„Poeziile mele ... arată situaţii reale, cu un iz de rebeliune.” (Moses Rosenkranz)

***
 

 

Moses Rosenkranz: Kindheit. Fragment einer Autobiographie. Herausgegeben von George Guţu. Unter Mitarbeit von Doris Rosenkranz. Rimbaud Verlag, Aachen 2001, 2002, 2003, 2004.

„Autorul ne relatează primii 15 ani ai vieţii sale...: reflectându-i sau zugrăvindu-i direct, cu un imens suflu epic, cu o mare forţă poetică şi în imagini ample. Astfel reuşeşte să realizeze el însuşi un lucru, care l-a fascinat la alţi poeţi: »inserarea exactă a realităţii în fantezie«.” (Prezentare, cop. 4.)

***
 

 

Rose Ausländer: Der Traum hat offene Augen. Gedichte - Vis cu ochii deschişi. Poeme. Traducere şi postfaţă de George Guţu / Deutsch und mit einem Vorwort von George Guţu, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti 2002 (...p.)

„În poezia de mai târziu a Rosei Ausländer, căreia îi este străină orice stridenţă ca şi orice văicăreală lacrimogenă, se îmbină sensibilitatea şi intelectualismul, fantezia şi raţiunea. În ciuda tendinţei spre simplitate, spre o expresie sumară, spre reducţionism, spre lapidar şi uneori spre concizia epigramatică, versurile trădează o imensă muzicalitate.” (Jürgen P. Wallmann)

„În afară de articolul din 1988 publicat în Contemporanul, opera poetei Rose Ausländer nu a fost abordată decât extrem de sporadic în spaţiul cultural românesc, care are încă mult de recuperat în sensul unei mai ample receptări a operei acestei importante poete.” (George Guţu)

***

 

 

Hans Dama: Vereinsamtes Echo / Ecouri răzleţe. Antologie, prefaţă şi cuvânt înainte de Mircea Popa. În româneşte de George Guţu, Editura Dacia, Cluj-Napoca 2002 (... p.)

„Versurile profesorului universitar de la Institutul de Romanistică al Universităţii din Viena, de origine şvab din Banat, Hans Dama, reflectă cu egală pregnanţă şi într-o simbioză impresionantă atât trăiri din lumea efemeridelor exterioare, cât şi zbuciumul interior al unui om sensibil, constrâns să se împace cu ideea de a fi un spectator atent al teribilismelor postmoderniste ale civilizaţiei contemporane.” (George Guţu)

***

 

 

***

Brücken schlagen. Studien zur deutschen Literatur. Festschrift für George Guţu. [Punţi construite. Studii de literatură germană. Volum omagial dedicat lui George Guţu]. Eds. Anton Schwob, Stefan Sienerth, Andrei Corbea-Hoişie. IKGS Verlag, München 2004 (490 p.)   http://www.ggr.ro/bruecken.htm

„Der Leiter des Bukarester Germanistiklehrstuhls Prof. Dr. George Guţu ist heute eine der wichtigsten und zuverlässigsten Institutionen deutscher Kulturpolitik in Rumänien.” (Hans Bergel)

„Şeful Catedrei de Germanistică din Bucureşti, prof. dr. George Guţu, este astăzi una dintre cele mai importante şi mai sigure instituţii de politică culturală germană din România.” (Hans Bergel)

***

George Guţu / Peter Motzan / Stefan Sienerth (Hrsg./ed.): Die Buche. Eine Anthologie deutschsprachiger Judendichtung aus der Bukowina. Zusammengestellt von Alfred Margul-Sperber. Aus dem Nachlass herausgegeben von G.G., P.M. und S.S.). IKGS Verlag, München 2009 (469 p.)

Legendara antologie, întocmită în perioada interbelică, urma să documenteze bogata prezenţă a unei creaţii poetice de expresie germană în Bucovina. Dar evoluţiile istorice au făcut imposibilă publicarea ei în spaţiul culturii germane. Variantele existente la Muzeul Literaturii Române de la Bucureşti în arhiva lui Alfred Margul-Sperber au fost cercetate de cei trei editori, care au stabilit varianta cea mai voluminoasă şi mai apropiată de versiunea definitivă.

Au fost stabilite cu acribie textele componente şi au fost elaborată o bio-bibliografie cuprinzătoare. Postfaţa trece în revistă evoluţia literaturii de expresie germană din Bucovina şi radiografiază contextul istoric şi socio-cultural în cadrul peisajului multi- şi intercultural al acestei regiuni plurietnice, conturând cu precizie geneza antologiei.

Prin complexitatea realizării şi a aspectelor relevate, prezentul volum reprezintă o realizare de prestigiu şi de referinţă a celor trei profesori de la Bucureşti şi München.

Mit der Konzeption seiner Anthologie wollte Alfred Margul-Sperber ein Signal künstlerischer Produktivität setzen, das sowohl gegen die Verfemung durch die Nationalsozialisten als auch gegen die Verdrängung des Jüdischen als prägende Identitätskomponente opponierte, und den Beweis erbringen, dass es eine durchaus beachtenswerte Gruppe jüdischer Autoren in und aus der Bukowina gab.

Prin concepţia antologiei sale, Alfred Margul-Sperber dorea să dea un semnal cu privire la productivitatea unei creaţii artistice, îndreptat atât împotriva defăimărilor provenite din rândul naţionalsocialiştilor cât şi împotriva marginalizării elementului iudaic ca o componentă identitară semnificativă, făcând totodată dovada faptului că exista un grup remarcabil de autori în sau originari din Bucovina.

***

E. M. Cioran: Scrisori către Wolfgang Kraus 1971-1990. Traducere din germană, ediţie îngrijită şi note de George Guţu. [E.M.C.: Briefe an Wolfgang Kraus 17971-1990. Aus dem Deutschen übertragene, von G.G. besorgte und mit Anmerkungen versehene Ausgabe]. Editura Humanitas, Bucureşti 2009 [293 p.]

"Profesorul George Guţu a descoperit în Arhiva Literară a Bibliotecii Naţionale Austriece din Viena un voluminos dosar conţinând scrisori inedite ale lui Emil Cioran din perioada 1971-1998, redactate în germană, adresate prietenului şi editorului Wolfgang Kraus, distins eseist, critic literar şi filozof austriac. Aşa s-a născut ediţia Emil Cioran, Scrisori către Wolfgang Kraus, atent alcătuită şi adnotată de G. Guţu, în curs de apariţie la Editura Humanitas." (Prezentare în: România Literară, nr. 20, 2009, p. 16-17.)

"Ce vă spuneam luna trecută despre posteritatea fertilă a lui Emil Cioran? Iată că, după numărul special din Cahiers de l’Herne, după eseul inedit despre Franţa din 1940 şi traducerea 'Schimbării la faţă a României', revenim triumfător de la Paris la Bucureşti, unde la Humanitas apar cele 158 de scrisori expediate de Cioran lui Wolfgang Kraus din 1971 în 1990.

Ediţia şi traducerea îi aparţin lui George Guţu, cel care a descoperit acest lot epistolar în Arhiva Literară a Bibliotecii Naţionale Austriece din Viena...

(...) Alături de extrasele din jurnalul lui Kraus referitoare la Cioran, ediţia lui George Guţu cuprinde şi o scrisoare a Simonei Boué, devotata, discreta, minunata tovarăşă de viaţă a lui Cioran cale de peste patru decenii, cea care i-a suportat fiinţa cu stoică veneraţie. Textul e din martie 1994: un Cioran alterat, 'cu un sine devastat de boală'. 'E sfâşietor, exclamă ea, să-l văd cum se duce la porţile exterioare (ale sanatoriului - n.n.), cum le zgâlţâie, încercând disperat să le deschidă'." (Dan. C. Mihăilescu, Evenimentul Zilei, 26.06.2009.)

***

Matthias Buth: Rumänien hinter den Lidern / România dincolo de pleoape. Gedichte / Poeme. Traducere de Anni-Lorei Mainka în colaborare cu Norina Procopan şi George Guţu. Institutul Cultural Român. Bucureşti 2009.

Volumul "România dincolo de pleoape" cuprinde o selecţie de 28 de poeme dedicate ţării noastre, “un tărâm cu rezonanţă poetică". Matthias Buth, impresionat de câteva locuri pline de istorie, ca Braşov, Sibiu, Sighişoara, de culturile diverse din Transilvania, retranscrie poetic realitatea cunoscută aici.

“Asociez România cu imaginea unui violoncel uriaş, un instrument cu armonioase tonalităţi de toamnă caldă, foarte apropiate vocii umane” spune Matthias în interviul luat de Ioana Maria Cusin în “Allgemeine Deutsche Zeitung fur Rumanien”, cotidianul de limbă germană din România, interviu preluat la sfârşitul cărţii discutate.

Ceea ce spune despre natura poetică a României îi defineşte şi scriitura din acest volum: “o armonioasă întrepătrundere între stilul elegiac şi grandeţe”. (Ioana Geacăr [Ioana Dana Nicolae ]: http://www.agonia.ro/index.php/article/13907021/Matthias_Buth_&_România_dincolo_de_pleoape).

***

 

 

Johann Wolfgang Goethe: Scrieri autobiografice III: Campania din Franţa, Asediul oraşului Mainz, O călătorie pe Rin, Main şi Neckar. Traducere de Mihai Isbăşescu. Completări şi revizie generală George Guţu. Note (et. al.). Postfaţă de Benedikt Jeßing şi George Guţu. Goethe despre scrierile sale autobiografice: selecţie şi traducere de George Guţu. Cu un eseu de George Guţu. Editura RAO, Bucureşti 2009 (Vol. 15 din Opere Alese de Goethe în 18 volume. Coordonatorul ediţiei: George Guţu.) [476 pagini]

Primul volum apărut din noua ediţie de Opere Alese ale lui Goethe în limba română, proiectată în 18 volume (http://www.ggr.ro/Goethe_Werke.htm), iniţiată de Jean Livescu, reconcepută şi coordonată de George Guţu, în colaborare cu Werner Keller (Köln) şi Jochen Golz (Weimar).

***

1   2

(1) Masă Rotundă: Rădăcini (post)moderniste în poezia lui Paul Celan. Concepţie şi coordonare: George Guţu

şi

(2) Expoziţie documentară: Paul Celan şi Meridianul său în Arhiva Alfred Margul-Sperber. Concepţie şi cordonare: George Guţu. Muzeul Naţional al Literaturii Române, Bucureşti 10-11 decembrie 2009. Editura MNLR, Bucureşti 2009.

 

***

1       Cop. IV   2

 

Raymund Netzhammer: Din România. Incursiuni prin această ţară şi istoria ei / Aus Rumänien. Streifzüge durch das Land und seine Geschichte (vol. I). Traducere de George Guţu. Editura Humanitas, Bucureşti, 2010 [403 p.] vol. I (ISBN 978-973-50-2742-8) si [316 p.] vol. II (ISBN 978-973-50-2744-5. Editura Humanitas, Bucureşti 2010

***

   

Catalogul-broşură al Expoziţiei "Paul Celan 1920-1970" la Muzeul Naţional al Literaturii Române. 11-12 noimebrie 2010. Concepţie şi coordonare: George Guţu. Editura MNLR, Bucureşti 2010 (32 p.)

***

 

***

Naraţiune şi identitate la Hans Bergel / Erzählung und Identität bei Hans Bergel. Zweisprachiger Band / Volum bilingv. Hrsg./Ed. George Guţu. Editura Paideia, Bucureşti 2011 (216 p.)

 

"Şeful Catedrei de Germanistică din Bucureşti, prof. dr. George Guţu, a iniţiat din 2009 un volum dedicat scriitorului Hans Bergel. Sub titlul  „, ...dass ich in der Welt zu Hause bin.‘ Hans Bergels Werk in sekundärliterarischem Querschnitt“ el a publicat în cele 430 de pagini ale cărţii cca. 60 de texte care abordează cărţile acestui autor din cele mai diverse unghiuri. (...) Un an mai târziu, în 2011, a apărut un alt volum, editat tot de George Guţu, intitulat „Erzählung und Identität bei Hans Bergel“ (215 p.). Specific acestei cărţi dedicată lui Bergel îi este faptul că se constituie într-o ediţie bilingvă româno-germană. (...)
Drept foarte bună poată fi apreciată ideea prof. Guţu de a include în addenda volumului cuvântarea rostită de Hans Bergel la decernarea titlului de doctor honoris causa (2001) al Universităţii din Bucureşti. Fiind primul neamţ din Transilvania căruia i s-a decernat această distincţie, Bergel a propus în aprilie 2001 în Sala Senatului Facultăţii de Drept un program cultural european, care a produs senzaţie. - În încheiere, i se datorează editorului şi autorilor acestui volum gratitudine şi respect. Volumul apărut la Editura Paideia din Bucureşti prezintă o grafică frumoasă, poate fi mânuit uşor şi oferă o lectură agreabilă." (Siebenbürgische Zeitung, München
, 27 iunie 2011)

***

 

Rumänisches Goethe-Jahrbuch / Anuarul românesc Goethe. Konzipiert und hrsg. v. / conceput şi editat de George Guţu. Band 1/ Vol. I, 2011. Editura Paideia, Bucureşti 2011 (371 p.)

Apreciabila tentativă a exegeţilor operei goetheene din România, dintre care o bună parte realizează într-un memorabil efort noua ediţie de Opere Alese ale lui Goethe în nouă variantă românească, a condus la realizarea acestui volum care se va dori continuat in ritma anual. Exegeţi români, dar şi colegi din străinătate cu un renume remarcabil contribuie prin studiile lor la o mai bună cunoaştere a operei goetheene în România şi, prin limba majorităţii acestora, germana, la introducerea şi cunoaşterea cercetătorilor români în spaţiul limbii şi culturii germane. O tentativă cu dublu efect benefic.

***