MUZEUL NAŢIONAL AL LITERATURII ROMÂNE (MNLR)

NATIONALES MUSEUM FÜR RUMÄNISCHE LITERATUR (NMRL)

în colaborare cu

in Zusammenarbeit mit

Societatea Germaniştilor din România (S.G.R.)

Gesellschaft der Germanisten Rumäniens (GGR)

Centrul de Cercetare şi Excelenţă "Paul Celan" al Catedrei de Limbi Germanice a Universităţii din Bucureşti

Forschungs- und Exzellenzzentrum "Paul Celan" des Instituts für Germanistik der Universität Bukarest

 

 

 organizează

Veranstaltet

 

COLOCVIUL ŞI EXPOZIŢIA "PAUL CELAN"

KOLLOQUIUM UND AUSSTELLUNG "PAUL CELAN"

 

Paul Celan im Alter von 18 Jahren (Passfoto, 1938)

 

Bucureşti, 10-11 decembrie 2009

Bukarest, 10.-11. Dezember 2009

(Important: Expoziţia poate fi vizionată până in

14 ianuarie 2010!

Die Ausstellung kann bis 14. Januar 2010 noch gesehen werden!)

 

Locul evenimentului / Austragungsort:

Rotonda Muzeului Literaturii Române

Runder Saal des Museums für Rumänische Literatur

B-dul Dacia nr. 12

 Limba de lucru: română / Arbeitssprache: Rumänisch

 

Vizionaţi afişul!

  Program în limba română

  Programm in deutscher Sprache

Ecouri/Widerhall

 

    + P R O G R A M (în limba română)

10 decembrie 2009:

Ora 13.30-15.00:

Alocuţiunea de deschidere rostită de directorul MNLR Lucian Chişu

Masă Rotundă: "Rădăcini ale (post)modernităţii în poezia lui Paul Celan"

Moderator: George Guţu

Participă:

Dieter Schlesak (Camaiore şi Stuttgart)

Grete Tartler (Bucureşti)

Andrei Corbea-Hoişie (Iaşi şi Viena)

Mircea Ţuglea (Constanţa)

Horaţiu Decuble (Bucureşti)

Stefan Hostiuc (Cernăuţi)

 

15.00-15.30 - Pauză

 

15.30-16.00:

Film documentar: "Duo pentru Paoloncel şi Petronom" de Alexandru Solomon (aici ca promo!)

 

11 decembrie 2009:

13.00-14.00:

Vernisajul Expoziţiei temporare "Paul Celan şi Meridianul său în Arhiva Alfred Margul-Sperber"

Alocuţiunea directorului MLR Lucian Chişu

Prezentarea expoziţiei: George Guţu

 

14.00-18.00: Pauză

 

18.00-19.30:

 

Muzică de jazz pe texte de Paul Celan

Celan - Cinci postludii la Fuga Morţii

 

Helmut Benz: Fuga Morţii

Un proiect muzical multilingvistic de

Mircea Tiberian

Luiza Zan, voce - România

Albrecht Maurer, vioară - Germania

Mircea Tiberian, pian - România

Chris Dahlgren, bas dublu - S.U.A

Eddie Neumann, clarinet şi saxofon - România

(Hans-Werner BarretzLaptele negru al dimineţii)

 

 

   + P R O G R A M M (in deutscher Sprache)

10. Dezember 2009:

13.30-15.00 Uhr:

Eröffnungsansprache des Leiters des MNLR Lucian Chişu

Rundtischgespräch: "Wurzeln der (Post)Modernität in der Lyrik Paul Celans"

Moderation: George Guţu

Teilnehmer:

Dieter Schlesak (Camaiore und Stuttgart)

Grete Tartler (Bukarest)

Andrei Corbea-Hoişie (Jassy und Wien)

Mircea Ţuglea (Constanţa)

Horaţiu Decuble (Bukarest)

Stefan Hostiuc (Cernivzy - Czernowitz)

 

15.00-15.30 Uhr - Pause

 

15.30-16.00 Uhr:

Dokumentarfilm: "Duo für Paoloncel und Petronom" von Alexandru Solomon (hier als Werbe-Video!)

 

11. Dezember 2009:

13.00-14.00 Uhr:

Eröffnung der Zeitweiligen Ausstellung "Paul Celan und sein Meridian im Alfred-Margul-Sperber-Nachlass"

Ansprache des Leiters des MNLR Lucian Chişu

Vorstellung der Ausstellung: George Guţu

 

14.00-18.00 Uhr: Pause

 

18.00-19.30 Uhr:

 

Jazz-Musik zu Texten von Paul Celan

Celan - Fünf Nachspiele zur Todesfuge

 

Helmut Benz: Todesfuge

Ein musikalisch-mehrsprachiges Projekt von Mircea Tiberian

Luiza Zan, Gesang - Rumänien

Albrecht Maurer, Violine - Deutschland

Mircea Tiberian, Klavier - Rumänien

Chris Dahlgren, Doppel-Bass - USA

Eddie Neumann, Klarinette & Saxophon - Rumänien

(Hans-Werner BarretzSchwarze Milch der Frühe...)

 

 

Projektleiter / Directori de proiect:

 

Prof. Dr. Lucian Chişu, Bucureşti/Bukarest,

  Director al Muzeului Literaturii Române Bucureşti /

  Leiter des Museums für Rumänische Literatur Bukarest

 

Prof. Dr. George Guţu, Bucureşti/Bukarest,

  Preşedintele Societăţii Germaniştilor din România,

  şeful Catedrei de Literaturi Germanice a Universităţii din

  Bucureşti /

  Präsident der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens,

  Leiter des Instituts für Germanistik der Universität Bukarest

 

Zurück zur Homepage

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier