UNIVERSITATEA BUCUREŞTI / UNIVERSITÄT BUKAREST

FACULTATEA DE LIMBI STRĂINE / FAKULTÄT FÜR FREMDSPRACHEN

 CATEDRA DE GERMANISTICĂ / INSTITUT FÜR GERMANISTIK

Str. Pitar Moş 7-13            RO-010451 Bucureşti    

Tel. 0040-21-318.15.79; 0040-21-252.15.51;

Tel.+Fax: 0040-21-252.59.72

E-mail: gutugeorge@yahoo.de

www.unibuc.ro/ro/catd_lscllg_ro

 

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

 

 INSTITUT FÜR DEUTSCHE KULTUR UND GESCHICHTE SÜDOSTEUROPAS (IKGS) AN DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

LEHRSTUHL FÜR SPRACHWISSENSCHAFT, LINGUISTISCHE KOMMUNIKATIONS- UND MEDIENFORSCHUNG, KULTURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT DER EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER)

FACHBEREICH II GERMANISTIK DER UNIVERSITÄT TRIER

INSTITUTT FOR FREMMED SPRĹK - GERMANISTIK ved Det humanistiske fakultet DER UNIVERSITETET I BERGEN

[Siehe auch: http://www.fremmedsprak.uib.no/ost-west-begegnungen/index.htm]

Dipartimento di Studi Romanzi, FACOLTÁ DI SCIENZE UMANISTICHE DER UNIVERSITÄT "LA SAPIENZA" ROM

Dipartimento di civiltŕ classiche e moderne, Facoltá di LINGUE E LETTERATURE STRANIERE DER UNIVERSITÁ DELLA TUSCIA VITERBO

Departamento de Estudos Germanísticos, Instituto de Letras e Cięncias Humanas DER UNIVERSIDADE DO MINHO BRAGA

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI E LINGUISTICI DELL'EUROPA UND DIPARTIMENTO DI STUDI COMPARATI, Facoltŕ di Lingue e Letterature Straniere, Universitŕ degli Studi di Napoli "l'Orientale"

 

 

Exzellenz- und Forschungszentrum "Paul Celan"

 

 Mehrsprachige und interkulturelle Kommunikation in

 

 pluriethnischen Regionen Südosteuropas

Gegründet durch Beschluß des Rektors der Universität Bukarest Nr. 1330 vom 26.07.2006

 

Centrul de Cercetare şi Excelenţă "Paul Celan"

 Comunicare plurilingvistică şi interculturală în regiuni

 plurietnice din Europa de Sud-Est

Înfiinţat prin Decizia Rectorului Universităţii din Bucureşti nr. 1330 din 26.07.2006

 

   > Präsentation der wissenschaftlichen Tätigkeit des Forschungs- und Exzellenzzentrums "Paul Celan" / Prezentarea activităţii ştiinţifice a Centrului de Cercetare şi Excelenţă "Paul Celan"

 

Contracte şi acorduri de cercetare

2006, 2007 şi 2008

Proiecte în derulare sau iniţiate

 

I. Acorduri de colaborare

II. Contracte Academia Română, contracte şi proiecte internaţionale

III. Recapitulare

I. 2006. Acorduri de colaborare

Reţea de colaborare europeană între Centrul de Cercetare şi Excelenţă «Paul Celan»  (Catedra de limbi germanice), director George Guţu, în vederea realizării unor proiecte, şi următoarele instituţii, cu care au fost semnate acorduri bilaterale:

  1. Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) al Universităţii „Ludwig Maximilian“ din München (Germania),

  2. Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Germania),

  3. Universitatea din Trier, Institutul de Germanistică, Colegiul Postgradual “Fremdheit und Armut” (Germania)

  4. Institutul de Germanistică al Universităţii din Bergen (Norvegia).

  5. Secţia de Studii de Germanistică, Institutul de Litere şi Ştiinţe Umaniste, Universitatea Minho Braga (Portugalia)

  6. Universitatea “La Sapienza” din Roma, Departamentul de Anglistică, Americanistică, Germanistică şi Literaturi Comparate şi Departamentul de Romanistică (Italia)

  7. Universitatea Tuscia Viterbo, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Departamentul de Germanistică (Italia)

  8. Universitatea L’Orientale Neapole, Departamentul de Studii Literare şi de Lingvistică dinEuropa şi Departamentul de Studii de Literaturi Comparate, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (Italia)

9. Contract de dotare a Sălii 13 (et. I), sediul Centrului de Cercetare şi Excelenţă «Paul Celan», între Catedra de Germanistică a Universităţii din Bucureşti şi Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) al Universităţii „Ludwig Maximilian“ din München (Germania): aparatură electronică, mobilier, cărţi. Directori de proiect : Stefan Sienerth, George Guţu

Realizat 2006. Continuă 2007 şi 2008. Colab. Mariana Lăzărescu.

Valoare: 15.500 Euro.

10. Contract de acordare de burse încheiat între Centrul de Cercetare şi Excelenţă «Paul Celan» al Catedrei de Germanistică a Universităţii din Bucureşti şi Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) al Universităţii „Ludwig Maximilian“ din München (Germania). Au beneficiat în 2006 şi 2007 de astfel de burse: Raluca Rădulescu, George Guţu, Lucia Nicolau, Daniela Ionescu, Mariana Lăzărescu, Hermine Ioana Fierbinţeanu, Ioan Lăzărescu. Directori de proiect: Stefan Sienerth, George Guţu

Realizat 2006. Continuă 2007 şi 2008.

Valoare: 16.000 Euro.

11. Contract de colaborare şi cercetare sub egida Centrului de Cercetare şi Excelenţă «Paul Celan» al Catedrei de Germanistică a Universităţii din Bucureşti, între Catedra de Germanistică a Universităţii din Bucureşti încheiat cu Institutul de Germanistică al Universităţii din Bergen (Norvegia) şi Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) al Universităţii „Ludwig Maximilian“ din München (Germania) pentru realizarea unui ciclu de Workshop-uri şi sesiuni de comunicări ştiinţifice pe tema: "Ost-West-Begegnungen. Rumäniendeutsche Literatur im norwegisch-rumänisch-deutschen Dialog" (Întâlniri est-vest. Literatura germană din România într-un dialog norvegiano-româno-german). După discuţii bi- şi multilaterale la Bucureşti, Marbach şi Bergen (2006) au avut loc următoarele sesiuni ştiinşifice internaţionale:

a. 26-28 aprilie 2007 la Bergen (Norvegia)

b. 8-9 noiembrie 2007 la Bucureşti (România)

c. 10-12 aprilie 2008 la Bad Kissingen (Germania)

La întâlnirea aceasta s-a convenit continuarea programului.

Coordonatori: Sissel Laegreid (Bergen), George Guţu (Bucureşti), Stefan Sienerth (München).

Director de program: Ioana Crăciun-Fischer.

Valoare19.000 Euro.

 

II. Contracte Academia Română, contracte şi proiecte internaţionale:

A. Cu Academia Română

1. Proiect (din 21.04.2004): noua ediţie, COMPLET revizuită şi îmbogăţită a Dicţionarului German-Român al Academiei Române. Academia Română, Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan şi Al. Rosetti", Editura Univers Enciclopedic. 2005-2007 (proiect finalizat în 2007). Coordonatori: Grete Klaster-Ungureanu, Ioan Gabriel Lăzărescu.

 

B. Contracte, proiecte internaţionale:

1. Proiect iniţiat de Catedra de Germanistică a Universităţii din Bucureşti şi Societatea Germaniştilot din România împreună cu DAAD, Bonn, Catedra de Germanistică a Universităţii din Timişoara, şi Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) al Universităţii „Ludwig Maximilian“ din München (Germania): pregătirea şi derularea celui de al VII-lea Congres Internaţional al Germaniştilor din România (7 secţii şi 4 forumuri tematice) : 22-25 mai 2006 la Timişoara (250 de participanţi cu 210 comunicări, dintre care 70 străini). Concepţie generală şi coordonare generală: George Guţu (Sursă detalii: www.ggr.ro/cong7.htm)

Rezultat: 1. Realizarea unui număr dublu al «Zeitschrift der Germanisten Rumäniens», 1-2 (29-30) / 2006, 1-2 (31-32) / 2007 (775 pagini; apărut în februarie 2007 la Editura Paideia Bucureşti); 2. Realizarea unui volum “50 de ani de Germanistică la Universitatea de Vest din Timişoara”, apărut la editura Mirton, Timişoara şi Tübingen 2007, 280 pagini.

Valoare: 30.000 Euro.

2. Proiect bilateral Catedra de Germanistică din Bucureşti şi Colegiul postgradual SFB 600 «Fremdheit und Armut» al Institutului de Germanistică al Universităţii din Trier (Germania), sub egida de finanţator a Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), în colaborare şi ci Universitatea « Lucian Blaga » Sibiu, de organizare şi desfăşurare a unor seisuni ştiinţifice internaţionale comune:

a. Forumul «'Zigeuner' als Fremde und Arme? Zur Darstellung von 'Zigeunern' in literarischen und ethnographischen Texten» (‚Ţiganii’ ca oameni străini şi săraci? Cu privire la prezentarea ‚ţiganilor’ în texte literare şi etnografice ; www.ggr.ro/cong7ExpoZig.htm). 22 mai 2006, Timişoara. Concepţie şi realizare : George Guţu, Herbert Uerlings (Trier), Iulia Patrut (Trier); actele simposionului au fost publicate în volum (vezi Rezultate);

b. Sesiunea "Repräsentation – Inklusion – Exklusion. Zur Semantisierung der ‚Zigeuner‘", Trier (18.-21. Oktober 2007) "Repräsentation – Inklusion – Exklusion. Zur Semantisierung der ‚Zigeuner‘", Trier (18.-21. Oktober 2007; volum în pregătire);

c. Sesiunea Innergesellschaftliche Fremde – das Bild des ‘Anderen’ in Literatur und Gesellschaft, Sibiu/Hermannstadt (19 iunie 2007) – În colaborare cu Catedra de Germanistică a Universităţii „Lucian Blaga“ Sibiu şi Universitatea Trier. Coordonare de la Bucureşti: Mariana Lăzărescu.

Rezultate:

a. volumul Arme – arme Fremde. „Zigeuner” in Literaturen Mittel- und Osteuropas. Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2007 [272 pagini]. [Reihe: Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart. Herausgegeben für den Sonderforschungsbereich 600 „Fremdheit und Armut” von Andreas Gestrich, Lutz Raphael und Herbert Uerlings. Band 3. Zugleich Band 17 zur Schriftenreihe GGR-Beiträge zur Germanistik / Herausgegegeben von George Guţu];

b. volumul Innergesellschaftliche Fremde – das Bild des ‘Anderen’ in Literatur und Gesellschaft, editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu 2007, 200 pagini.

c. şaisprezece (16) comunicări ştiinţifice

Valoare: 25.000 Euro

3. Proiect de desfăşurare, sub egida Centrului de Cercetare şi Excelenţă al Catedrei de Germanistică, a unui program de masterat interdisciplinar internaţional, împreună cu instituţiile enumerate mai sus [la I.1: universităţile din München, Frankfurt (Oder), Trier, Bergen, Braga, Roma, Viterbo şi Neapole] cu titlul „Strategii comunicaţionale interculturale în Europa“ – 2007-2006: contacte, discuţii, concepţie, încheierea acordurilor; 2007-2008: derularea masteratului. Faza prezentă: Masterat acreditat. Mobilităţi la Bucureşti: prof. dr. Iulia Patrut (Trier), prof. dr. Barbara Breysach (Frankfurt/Oder), prof. dr. Stefan Sienerth (München), prof. dr. Maria Flores (Braga, Portugalia).

Concepţia generală: George Guţu; director program: Ioan Lăzărescu

Valoare: cca 20.000 Euro.

4. Proiect de editare încheiat între Catedra de Germanistică a Universităţii din Bucureşti, Centrul de Cercetare şi Excelenţă «Paul Celan» al Catedrei de Germanistică şi Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) al Universităţii „Ludwig Maximilian“ din München (Germania) a unor opere şi documente aflate la Muzeul Literaturii Române: 1. Antologia de poezie germană a evreilor din Bucovina « Die Buche » (580 pagini; texte originale, comentarii studiu introductiv, note): coordonatori George Guţu, Peter Motzan, Stefan Sienerth; 2. Corespondenţă inedită din Arhiva Alfred Margul-Sperber a Muzeului Literaturii Române (440 pagini; texte alese, transcrise, adnotate şi comentate, cu studiu introductiv): coordonatori: George Guţu, Peter Motzan, Stefan Sienerth.

Rezultate: Primul volum: dat la tipar; al doilea volum: în faza finală.

Valoare: cca 18.000 Euro.

5. Contract încheiat între Centrul de Cercetare şi Excelenţă «Paul Celan» al Catedrei de Germanistică şi Editura RAO Bucureşti pentru realizarea Ediţiei Naţionale critice a « Operelor alese » ale lui Johan Wolfgang Goethe în 18 volume.

Din echipa internaţională de realizatori fac parte colegi de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şi de la Facultatea de Filosofie ale Universităţii din Bucureşti, precum şi de la Universitatea din Bochum şi de la Universitatea din Köln.

Preşedintele de onoare al Societăţii Goethe din Weimar (Germania) subvenţionează realizarea ediţiei prin donaţii de carte: ediţii din operele lui Goethe şi literatură de specialitate pentru documentare.

Iniţiativă, concepţie, coordonare generală: George Guţu în colaborare cu Werner Keller (Köln), Jochen Golz (Weimar).

Realizare efectivă: 2007-2011; în 2008: apariţia primelor 2 volume.

Valoare estimată: 300.000 Euro.

6. Cod P-RU-LAG-0506 (din 12 mai 2005). Proiect Landeskunde-Ordner Rumänien. DAAD.  Membru proiect: Daniela Ionescu. 2006.

7. Cod 118303-CP-1-2004-1 DE-COMENIUS – C21.  Proiect LinE – LehrerInnen in Europa  Comenius 2.1. Socrates. Coordonator: Marianne Koch. 2004-2008 (în derulare).

Valoare: 35.000 EURO

8. - Proiect internaţional - Institutul Goethe: Macht der Sprache. Membru proiect: Mariana Lăzărescu. 2006-2008 (în derulare).

9. - Proiect de cercetare al Centrului de Cercetare şi Excelenţă « Paul Celan » al Catedrei de Germanistică a Universităţii din Bucureşti şi  Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) al Universităţii „Ludwig Maximilian“ din München (Germania): Frauenliteratur des 20. Jahrhunderts in Siebenbürgen.  Co-director de program: Mariana Lăzărescu. 2006-2008 (în derulare).

10. Cod REFINE – 113061-JA-1-2003-1-FR. Proiect: Recognizing Formal, Informal and Non-formal Education (= REFINE). Membru în echipa de cercetare Ioan Gabriel Lăzărescu. 2006.

11. Proiect LEONARDO: BiLa-Train in Practice – Pilot Project 146474: Development, piloting and certification of bilingual initial vocational training curricula in Europe. Membru al echipei de cercetare: Ioan Gabriel Lăzărescu. 2006-2007.

12. Cod GRUNDTVIG-1-PROGRAMME: 230002-CP-1-2006-1-DE-GRUNDTVIG-G1PP – BILA-LEARN. Bilingual learning and adult education in Europe. Membru al echipei de cercetare: Ioan Gabriel Lăzărescu. 2006-2007.

13. Contract de cercetare de lingvistică diacronică: Fundaţia Volkswagen (Volkswagenstiftung), Universitatea din Jena: Normen- und Wertbegriffe in der Verständigung zwischen Ost- und Westeuropa. Membru al echipei de cercetare: Ioan Gabriel Lăzărescu. Coordonator: prof. dr. Rosemarie Lühr din Jena. Contract început în 2007, aflat în derulare până în 2010.

Rezultate:

a. Apariţia unui volum la Editura Peter Lang/Germania în 2007.

b. Organizarea unei sesiuni ştiinţifice internaţionale cu sprijinul Fundaţiei Volkswagen: februarie 2009 la Bucureşti.

14. Contract de cercetare de lingvistică variaţională WB004 - Ministerul Culturii din Austria şi Ambasada Austriei la Bucureşti, Forumul Cultural Austriac şi Universitatea din Viena, sub egida Centrului de Cercetare şi Excelenţă « Paul Celan » al Catedrei de Germanistică a Universităţii din Bucureşti: Ein deutsch-rumänisches Austriazismenlexikon mit besonderer Hervorhebung österreichischer und rumäniendeutscher Gemeinsamkeiten. Universitatea din Viena. Coordonator: Ioan Gabriel Lăzărescu. Proiect finalizat în 2007

Rezultat: Volum apărut în 2007.

15. Cod  2005/SOE/180/HKR04/StabPakt. Proiect internaţional sudesteuropean finanţat în cadrul Pactului de Stabilitate: Elaborarea de material didactic pentru predarea germanei ca limbă străină la facultăţile nefilologice. Membri în echipa cercetare din partea Universităţii din Bucureşti: Speranţa Stănescu, Hermine Fierbinţeanu, Ana Iroaie, Daniela Ionescu. Director Dorotheea Levy-Hillerich (Institutele Goethe din Bucureşti şi Belgrad): 2005 – 2006. (Finalizat în 2006.)

Valoare: 52 000 euro.

16. Participare la derularea şi (în 2010) organizarea ca gazde, la Bucureşti, a Seriei de sesiuni-dezbatere pe tema “Perspective ale restructurării cursurilor de limba germană ca limbă străină în Europa de Sudest“: Salonic – 2005; Istanbul – 2008; Bucureşti – 2010: Sub egida Catedrei de Limbi Germanice a Universităţii din Bucureşti şi a Institutului Goethe din Bucureşti.

Rezultate – volume:

a. Paraschos Berberoglu / Angeliki Kiliari / Georgios Perperidis / Jutta Wolfrum (eds.), Symposium Deutsch als Fremdsprache in Südosteuropa. Bestandsaufnahme und Perspektiven. 18. bis 20. November in Thessaloniki / Griechenland. Kornelia Sfakianaki Editions, Thessaloniki 2006. Aici studiul lui George Guţu: Zum Studium der Germanistik am Germanistischen Institut der Universität Bukarest, paginile 125-130.

b. În pregătire un alt volum, cel al întâlnirii de la Istanbul (2008).

Valoare: 50.000 Euro

17. Proiect de parteneriat interinstituţional între Catedra de Limbi Germanice a Universităţii din Bucureşti şi Catedra de Comunicare interculturală a Universităţii Europene din Frankfurt (Oder) sub egida DAAD, Bonn. Stadiul: înaintat spre aprobare la DAAD, Bonn. Iniţiator şi coautori de proiect: George Guţu şi Cornelia Bock (Frankfurt/Oder)

Valoare: 20.000 Eur.

18. Proiect de Parteneriat european de mobilităţi şi introducere de noi materii de studiu (Interculturalitatea)  în cadrul Programului LEONARDO al Uniunii Europene între Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Veliko Târnovo (Bulgaria), Universitatea din Debreţin (Ungaria) şi Universitatea “Ludwig Maximilian“ din München. Stadiul: Aplicaţie la A.N.P.C.D.E.F.P.

Cod: LLP-LdV/PAR/2008/RO/032; Iniţiatori: prof. dr. Penka Angelowa şi prof. dr. George Guţu

Rezultate vizate: mobilităţi cadre didactice, elaborarea unui curriculum comun.

Valoare: România – 25.000 Euro; Bulgaria – 20.000 Euro; Ungaria – 20.000 Euro; Germania (München) : 25.000 Euro. Total: 90.000 Euro.

19. Proiect pentru Înfiinţarea la Bucureşti a unui Post de profesor asociat «Paul Celan» finanţat de Republica Federală Germania în cadrul Centrului de Cercetare şi Excelenţă „Paul Celan“ al Catedrei de Limbi Germanice a Universităţii din Bucureşti în colaborare cu Institutul pentru Cultura şi Istoria Germanilor din Europa de Sud-est al Universităţii «Ludwig Maximilian» din München  pe perioada 2009-2014 pentru studierea şi promovarea literaturii de expresie germană scrisă în şi originară din România. Iniţiator : prof. dr. George Guţu, prof. h.c. Stefan Sienerth.

Valoare estimată : 130.000 Eur.

20. Proiect de contract al Catedrei de Limbi Germanice al Universităţii din Bucureşti cu Institutul Goethe din Bucureşti cu privire la organizarea de cursuri de perfecţionare şi, respectiv, a unor cursuri de recalificare pentru profesorii de limba germană din ciclul secundar. Stadiu: discuţii, tratative şi definitivarea proiectului. Conţinut: Cursuri de perfecţionare

Valoare: 30.000 Euro.

21. Proiect european transversal – LLP (Life-Long-Project) – privind achiziţia limbii la copii bilingvi de vârstă preşcolară. Parteneri IEIE-Stuttgart /Germania, Asociaţia Grădiniţelor din Salzburg /Austria, Ministerul Educaţiei şi Învăţământului din Grecia. Coordonator: Ioan Lăzărescu. Membri: Ioana Hermine Fierbinţeanu, Heidi Flagner.

22. Proiect de cercetare de lingvistică variaţională – Limba germană din România - Centrul de Cercetare şi Excelenţă «Paul Celan» al Catedrei de Limbi şi Literaturi Germanice a Universităţii din Bucureşti, Universitatea din Duisburg / Germania, Universitatea din Innsbruck / Austria, Centrul de Cercetare "A. Stifter" din Linz / Austria. Coordonator: prof. dr. Ulrich Ammon. Membru în echipa de cercetare: Ioan Lăzărescu. – 2007 - 2010.

Rezultat: Volum care va apărea la Editura Walter de Gruyter Berlin / New York.

23. Proiect de cercetare de morfosintaxă germanăWSK 1.2 – cu Universitatea din Nürenberg-Erlangen / Germania şi Universitatea din Zürich / Elveţia. Cercetarea unor fenomene de limbă contemporană. Membri: Ioan Lăzărescu, Ruxandra Cosma.

Rezultat: Volum care va apărea la Editura Walter de Gruyter Berlin / New York.

24. Proiect de traduceri şi dezbateri pentru promovarea literaturii române contemporane în spaţiul germanofon între Secţia de Romanistică a Universităţii din Leipzig, Centrul de Cercetare şi Excelenţă „Paul Celan” al Catedrei de Limbi şi Literaturi Germanice a Universităţii din Bucureşti şi Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu” din Berlin. Participă cadre didactice şi studenţi. Coordonator: Ioana Crăciun-Fischer.

Rezultate: work-shop-uri şi dezbateri cu public (martie 2008 la Leipzig; 2009 la Bucureşti şi Cluj)

Valoare: 30.000 Eur.

25. Proiect Neerlandeză: TST-ID, Taalen Spraaktechnologie leermethodes ter bevordering van interculturele dialoog (Facilitarea dialogului intercultural cu ajutorul tehnologiilor lingvistice folosite la învăţarea limbilor străine); parteneriat între Universitatea din Hasselt (Belgia) - coordonator de proiect, Facultatea Politehnică din Mons (Belgia), Universitatea din Bucureşti (România), Universitatea din Bratislava (Slovacia), Universitatea Marmara din Istanbul (Turcia) – 1 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2009; membri în echipă - Gheorghe Nicolaescu şi Roel Van Hecke.

Cod: 135198-LLP-1-2007-1-BE-KA2-KA2MP)  /

Obiectiv: elaborarea a 9 module pentru învăţarea interactivă, contrastivă şi inovativă a 5 limbi europene. Accent pe dobândirea unor competenţe interculturale. Combinaţiile de limbi: NL-FR, FR-NL, NL-RO, RO-NL, NL-SK, SK-NL, FR-TR, TR-FR, TR-NL. Nivel: A1-A2 din CECR.

Rezultat: 9 module multimediale pe CD-ROM.

Valoare: 602.136, 00 Eur; Finanţare Comisia Europeană: 451.602, 00 EURO (75 %). Din care: Buget Universitatea din Bucureşti: 47 560, 00 Eur; Finanţare Comisia Europeană: 35 670, 00 Eur (75 %)

 

Recapitulare:

 

11 acorduri de colaborare bilaterală

1 contract cu Academia Română

25 contracte şi proiecte de cercetare internaţionale

Valoare estimativă (parţială[1]): cca. 1.210.000 Euro.

 

Pt. cf. prof. dr. George Guţu

Bucureşti, 14.03.2008


[1] Nu cuprinde o serie de contracte, din care valoarea ce revine părţii române e mai greu de defalcat cu precizie.

*****

Directorul Centrului:

George Guţu (Bucureşti)

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier