Sie befinden sich auf der Web-Seite der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens: www.ggr.ro

Prof. univ. dr. George Guţu

Alte activităţi / Sonstige Aktivitäten

  Română / Rumänisch

 • Şeful Catedrei de germanistică a Universităţii din Bucureşti (vezi aici)
 • Preşedintele Societăţii Germaniştilor din România (GGR)
 • Preşedintele Societăţii Goethe din România (GoGR)
 • Membru al Asociaţiei Profesorilor de limba germană din România (APLGR)
 • Membru al Uniunii Internaţionale a Germaniştilor (IVG)
 • Membru al Societăţii Austriece de Germanistică (ÖGG)
 • Membru al Societăţii Goethe din Weimar (vezi aici)
 • Membru al Uniunii Scriitorilor din România - Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti (http://asb.ro/cv.php?scriitor=Guțu George)
 • Membru al Societăţii Erika Mitterer, Viena
 • Membru al Societăţii Elias Canetti, Ruse
 • Membru fondator al Institutului pentru Cultura şi Istoria Germană din Europ de Sud-est, (IKGS), München
 • Membrul al Prezidiului Institutului pentru Cercetarea şi Promovarea Literaturii austriece şi universale (INST), Viena
 • Membru al consiliului ştiinţific al Institutului pentru Ştiinţe Medicale Transculturale al Universităţii Europene Viadrina, Frankfurt (Oder) (http://www.euv-frankfurt-o.de/de/forschung/institut/institut_intrag/index.html)
 • Preşedinte al Comisiei Naţionale pentru Limba Germană ca limbă străină din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România (LKDF)
 • Director al publicaţiei de specialitate "Zeitschrift der Germanisten Rumäniens" (Revista Germaniştilor din România) (ZGR)
 • Editor al seriei de carte "GGR-Beiträge zur Germanistik" (Contribuţii de germanistică ale S.G.R.) (GGR-Beitr)
 • Co-editor al publicaţiei de specialitate "transcarpathica. germanistisches jahrbuch Rumänien" (transcarpathica. anuar de germanistică din România) (gjR)
 • Editor al seriei Germanistică a Editurii Polirom, Iaşi (vezi aici)
 • Membru al colegiului de redacţie al publicaţiei "Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Limbi şi Literaturi Străine" (Bucureşti)
 • Membru al consiliului de consilieri ştiinţifici al publicaţiei "Futhark. Revista de investigación y cultura" (Sevilla, Spania)
 • Iniţiator şi webmaster al site-ului Societăţii Germaniştilor din România: www.ggr.ro
 • Titular al postului de profesor-asociat la şi şef al Catedrei “Elias Canettipentru Studii Interculturale Sudesteuropene a Universităţii Europene Viadrina, Frankfurt (Oder), Germania: 1 octombrie 2004 – 31 iulie 2005 (http://www.sw2.euv-frankfurt-o.de/VirtuLearn/Welcome.html; http://www.euv-frankfurt-o.de/de/pvv-veroeff/index.html sau www.ggr.ro/viadrina.htm )
 • Profesor asociat al Dipartimento di Anglistica, Americanistica, Germanistica e Letterature Comparate, Facoltà di Scienze Umanistiche din cadrul Università degli Studi di Roma "La Sapienza": 1 octombrie -31 decembrie 2006 (vezi: http://www.ggr.ro/Sapienza_Rom_1.htm)
 • Director al Centrului de Cercetare şi Excelenţă "Paul Celan" al Catedrei de Limbi şi Literaturi Germanice a Universităţii din Bucureşti (Documentul de înfiinţare a Centrului: 26 iulie 2006) - vezi: http://www.ggr.ro/Celan_Zentrum1.htm
 • Distins cu Diploma de Onoare „Virtute et Sapientia“ a Universităţii din Bucureşti „pentru performanţe excelente în cercetare pe anul 2005“ (octombrie 2006)

 Germană / Deutsch

 • Leiter des Germanistiklehrstuhls der Universität Bukarest (siehe hier)
 • Präsident der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens (GGR)
 • Präsident der Goethe-Gesellschaft in Rumänien (GoGR)
 • Mitglied des Rumänischen Deutschlehrerverbandes (RDV)
 • Mitglied der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG)
 • Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Germanistik (ÖGG)
 • Mitglied der Goethe-Gesellschaft e.V. Weimar (siehe hier)
 • Mitglied der Erika-Mitterer-Gesellschaft, Wien
 • Mitglied der Elias-Canetti-Gesellschaft, Rousse
 • Gründungsmitglied des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS), München
 • Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Instituts zur Erforschung und Förderung österreichischer und Internationaler Prozesse (INST), Wien
 • Mitglied des Beirats des Instituts für transkulturelle Gesundheitswissenschaften der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) (http://www.euv-frankfurt-o.de/de/forschung/institut/institut_intrag/index.html)
 • Präsident der Landeskommission für Deutsch als Fremdsprache im Ministerium für Erziehung, Forschung und Jugend Rumäniens (LKDF)
 • Schriftleiter der "Zeitschrift der Germanisten Rumäniens" (ZGR)
 • Herausgeber der Schriftenreihe "GGR-Beiträge zur Germanistik" (GGR-Beitr)
 • Mitherausgeber von "transcarpathica. germanistisches jahrbuch Rumänien" (gjR)
 • Herausgeber der Buchreihe Germanistik im Verlag Polirom, Iaşi/Jassy (siehe hier)
 • Mitglied der Redaktion der Publikation "Jahrbuch der Universität Bukarest. Reihe Fremdsprachen und Weltliteratur" (Bukarest)
 • Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Publikation "Futhark. Revista de investigación y cultura" (Sevilla, Spanien)
 • Initiator und Webmaster der Internet-Seite der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens: www.ggr.ro
 • Inhaber der Gastprofessur am und Inhaber des Elias-Canetti-Gastlehrstuhls für Interkulturelle Südosteuropa-Studien der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) (Deutschland): 1. Oktober 2004 – 31. Juli 2005 (http://www.sw2.euv-frankfurt-o.de/VirtuLearn/Welcome.html; http://www.euv-frankfurt-o.de/de/pvv-veroeff/index.html sowie www.ggr.ro/viadrina.htm )
 • Gast-Professurinhaber am Dipartimento di Anglistica, Americanistica, Germanistica e Letterature Comparate, Facoltà di Scienze Umanistiche an der Università degli Studi di Roma "La Sapienza": 1. Oktober -31. Dezember 2006 (siehe dazu: http://www.ggr.ro/Sapienza_Rom_1.htm)
 • Direktor des Forschungs- und Exzellenzzentrums „Paul Celan“ am Institut für Germanistik der Universität Bukarest (Gründungsurkunde: 26. Juli 2006) - siehe http://www.ggr.ro/Celan_Zentrum1.htm
 • Ausgezeichnet mit dem Ehrendiplom „Virtute et Sapientia“ der Universität Bukarest „für ausgezeichnete Forschungsleistungen im Jahre 2005 (Oktober 2006)

Stand: 18. Juni 2008 

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier