GESELLSCHAFT DER GERMANISTEN RUMÄNIENS (GGR)

SOCIETATEA GERMANIŞTILOT DIN ROMĀNIA (S.G.R.)

 

 

 

CUM PUTEŢI SPRIJINI ACTIVITATEA NOASTRĂ
FĂRĂ NICIO CHELTUIALĂ !

 

 

Stimate colege, stimaţi colegi,

stimaţi simpatizanţi,


īn conformitate cu Legea nr. 571/22.12.2003, art. 84, alin. 2, contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentānd 2% din impozitul pe venitul net anual, pentru unităţile non-profit, ce funcţionează īn condiţiile Ordonanţei Guvernamentale nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.


Toate persoanele fizice şi juridice pot vira 2% din impozitul pe care l-au plătit statului īn cursul anului financiar respectiv unor fundaţii sau asociaţii, pe care doresc să le sprijine material.


Nu aveţi de făcut decāt următorul lucru:


Să completaţi pe declaraţia de venit pe anul respectiv, pe care o veţi depune īn primăvara anului următor, numele şi datele (codul fiscal şi contul bancar) S.G.R.:

Coordonatele noastre sunt:


SOCIETATEA GERMANIŞTILOR DIN ROMĀNIA (S.G.R.)


COD FISCAL: 11235843


CONT BANCAR

IBAN: RO95RNCB0090000508430001 deschis la Banca Comercială Romānă, Sucursala Lipscani.

 

Vă mulţumim!

 

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier